SportSupport

Stages en Vacatures

SportSupport is hét aanspreekpunt voor de sport in Haarlem en omgeving en voert een groot deel van het sportstimuleringsbeleid binnen de regio Zuid-Kennemerland uit. SportSupport is organisator/uitvoerder van een breed aanbod sportevenementen, te weten de Vitaminstore Halve van Haarlem, de Heemstede Loop, de Haarlems Dagblad LifeFit Grachtenloop, de eci Letterenloop, de Scheveningen Zandvoort Marathon en de ZorgSpecialist Loop.

Als geaccrediteerd Leerwerkbedrijf biedt SportSupport per studiejaar of per semester een groot aantal MBO en HBO stageplekken en afstudeerplekken aan. In goede samenwerking met convenantpartners Nova CIOS Haarlem en Inholland en met de Hogeschool van Amsterdam, ROC’s en andere opleidingsinstituten wordt studenten de mogelijkheid geboden om een uitdagend stage en/of afstudeertraject te doorlopen.

Als groeiende organisatie waarbinnen ruimte wordt geboden om je als collega en professional te ontwikkelen zijn we regelmatig in staat nieuwe mogelijkheden te bieden.

Houdt voor een mooie stage of baan dus deze pagina actief in beeld.

VACATURE: Bestuurslid

Vacature: Bestuurslid 

Stichting SportSupport Kennemerland (SportSupport) is op zoek naar een enthousiast en betrokken lid van het bestuur met affiniteit voor een maatschappelijke sportorganisatie.

Organisatie

SportSupport bestaat uit een team van bijna 50 jonge enthousiaste medewerkers die zich inzetten om alle inwoners van de regio Zuid-Kennemerland en omgeving een sportief en gezond leven te kunnen laten leiden. Op basis van 20 jaar ervaring wordt er jaarlijks invulling gegeven aan circa 80 sportieve projecten en sportevenementen. SportSupport adviseert in- en voert structureel gemeentelijk sportbeleid uit voor 6 gemeenten. Er wordt samengewerkt met tal van partijen in het veld van gezondheid, zorg, welzijn, onderwijs, cultuur en bedrijfsleven.

Taken en bevoegdheden van het Bestuur

Het bestuur houdt conform de statuten en het bestuursreglement toezicht op de directie. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategische, maatschappelijke en financiële doelstellingen en daarmee voor de continuïteit van de organisatie en haar werkgelegenheid. Het bestuur adviseert en controleert de directie en fungeert als inspirator, motivator en klankbord.
Het bestuur streeft een evenwichtige samenstelling na, rekening houdend met specifieke disciplines, sociaal-culturele achtergrond, leeftijd en geslacht.
In samenwerking met de directie is het bestuur van SportSupport actief met het verder ontwikkelen van de organisatie.

Profielschets

Van de leden van het bestuur wordt verwacht dat zij:

 • Een maatschappelijke belangstelling voor en affiniteit hebben met het werkveld van sport, bewegen en gezondheid;
 • Beschikken over HBO of WO denk en/of werkniveau;
 • In staat zijn hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
 • Besturen op afstand, maar hands-on zijn waar gewenst
 • Financiële en strategische stukken kunnen analyseren en doorgronden;
 • Voldoende tijd beschikbaar hebben;
 • Beschikken over een relevant netwerk;
 • Onafhankelijk zijn en geen conflicterende belangen hebben/dienen.

Beschikken over persoonlijke kwaliteiten als:

 • vermogen om te relativeren, (zelf)reflecteren en (zelf)corrigeren;
 • besluitvaardigheid;
 • sensitiviteit;
 • verantwoordelijkheidsgevoel;
 • een open en collegiale houding;

Voor deze vacature gaat de voorkeur uit naar kandidaten die zich herkennen in 1 of meerdere kennisgebieden:

 • Gezondheid en Vitaliteit;
 • Bedrijfs- en/of commercieel economische zaken;
 • Juridische zaken.

Kandidaten die een (volgende) stap naar bestuurlijke ervaring willen maken worden nadrukkelijk opgeroepen te reageren.

Overig

 • Jaarlijks komt het bestuur 6 tot 8 keer voor een plenaire avondvergadering bijeen. Tevens vindt 1 maal per jaar en strategische middag/avondsessie plaats met het volledige personeel;
 • Het bestuur wordt voor selecte activiteiten en evenementen uitgenodigd om de organisatie te vertegenwoordigen. Te denken valt aan vrijwilligersbijeenkomsten en sportevenementen;
 • Bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn eenmaal herbenoembaar;
 • De functie van bestuurder bij SportSupport is onbezoldigd.

Aanvullende organisatie-informatie is te vinden op sportsupport.nl.

Sollicitatieprocedure

Ken je of ben je iemand die deze vrijwillige bestuurdersrol wil en kan vervullen? Reageer dan voor 27 maart 2017 door jouw motivatiebrief en curriculum vitae te sturen naar Jerry Buitendijk, directeur SportSupport, op
jbuitendijk@sportsupport.nl.

De gesprekken vinden plaats in de week van 3 t/m 7 april. Nadere informatie
gewenst? Neem gerust contact op via bovengenoemd e-mailadres of telefonisch op 023 – 526 03 02.

STAGE: Medewerker Schoolsport en team buurtsportcoaches

SportSupport organiseer een aantal sportevenementen. Voorbeelden hiervan zijn de Olympische Dag
Haarlem, Sport-In Fun Experience, de Huldiging Sportkampioenen Haarlem, de Haarlems Dagblad –
LifeFit Grachtenloop, de Vitaminstore Halve van Haarlem en de Heemstede Loop. Daarnaast
ondersteunt SportSupport ook een tweetal hardloopevenementen, de ZorgSpecialist Loop en de
Letterenloop.
Met dit pakket aan sportactiviteiten en -projecten biedt SportSupport een breed scala van
(sport)mogelijkheden aan, waarmee het de inwoners en verenigingen van Zuid-Kennemerland graag
van dienst is.

Voor de periode van september 2017 – december 2018 zijn wij op zoek naar

Stagiair Schoolsport en team buurtsportcoaches

Werkzaamheden:

 • Mede organiseren van verschillende schoolsportevenementen.
 • Evenementen organiseren in samenwerking met de buurtsportcoaches.
 • Ondersteuning bieden bij werkzaamheden van onze buurtsportcoaches.

Voor deze functie zoeken we een kandidaat met de volgende competenties:

 • Contactueel en communicatief vaardig;
 • Organisatievermogen;
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift;
 • Improvisatievermogen;
 • Proactieve houding;
 • Zelfstandig en in teamverband werken;
 • Flexibel.

Verder vragen we:

 • Sportgerelateerde opleiding op HBO niveau (derde of vierde jaar);
 • Ervaring met sportevenementen;
 • Ervaring in, en kennis van de regio Haarlem en Zuid-Kennemerland is een pre;
 • Bij voorkeur woonachtig in de regio Kennemerland;
 • Flexibele opstelling in het weekend en/of in de avonduren, met name op en rond een evenementen

Wij bieden:

 • Een leuke en leerzame stage waar proactieve instelling wordt beloond;
 • Professionele stagebegeleiding;
 • Interessante en uitdagende werkomgeving.

Interesse in deze stage?

Reageer dan met motivatie en cv naar Tim Joon, Schoolsport coördinator en Senior buurtsportcoach Sportsupport via tjoon@sportsupport.nl

STAGE: Projectassistent Bewegen 50+

SportSupport is al 20 jaar actief in het verzorgen van informatie, advies, organisatie en ondersteuning van de sport in de regio Zuid-Kennemerland in de meest brede zin van het woord.

Breedtesportstimulering is de kerntaak van SportSupport, daarnaast organiseert SportSupport een scala aan regionale sportevenementen en heeft het een aparte topsporttak, Stichting Topsport Kennemerland.

Bij SportSupport is vooral de maatschappelijk functie van sport erg belangrijk. Dit uit zich in de diverse projecten die worden geïnitieerd en uitgevoerd. Hierbij moet men denken aan het Aangepast Sporten, Ouderensport, Sport in de Wijk, JeugdSportPas, Schoolsport en Verenigingsadvies en Verenigingsondersteuning. Voor vijf gemeenten treedt SportSupport op als inhoudelijk en juridisch werkgever van buurtsportcoaches.

SportSupport organiseer een aantal sportevenementen. Voorbeelden hiervan zijn de Olympische Dag Haarlem, Sport-In Fun Experience, de Huldiging Sportkampioenen Haarlem, de Haarlems Dagblad Grachtenloop, de Vitaminstore Halve van Haarlem en de Heemstede Loop. Daarnaast ondersteunt SportSupport ook een tweetal hardloopevenementen, de ZorgSpecialist Loop en de eciLetterenloop.

Met dit pakket aan sportactiviteiten en -projecten biedt SportSupport een breed scala van (sport)mogelijkheden aan, waarmee het de inwoners en verenigingen van Zuid-Kennemerland graag van dienst is.

Voor de periode van sept 2017- jan 2018 zijn wij op zoek naar

Stagiair Bewegen 50+

Werkzaamheden:

 • Organiseren en meewerken fittestdag oktober 2017
 • Ondersteuning in administratie en organisatie rondom de Bewegen 50+brochure
 • Opzetten van een onderzoek mbt deelname aan het Bewegen 50+ aanbod
 • Organiseren voorlichtings/promoavond Bewegen 50+

Voor deze functie zoeken we een kandidaat met de volgende competenties:

 • Affiniteit met de doelgroep 50+
 • Organisatievermogen
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • Proactieve houding
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift.

Wij bieden:

 • Een leuke en leerzame stage waar proactieve instelling wordt beloond
 • Professionele stagebegeleiding
 • Interessante en uitdagende werkomgeving

Interesse in deze stage?

Reageer dan per mail voor 6 juni,met een motivatie en CV,naar Lucia Grooff
(projectcoördinator Bewegen 50+): Lgrooff@sportsupport.nl

STAGE: Buurtsportcoach Schalkwijk

SportSupport is al 20 jaar actief in het verzorgen van informatie, advies, organisatie en ondersteuning van de sport in de regio Zuid-Kennemerland in de meest brede zin van het woord.

Breedtesportstimulering is de kerntaak van SportSupport, daarnaast organiseert SportSupport een scala aan regionale sportevenementen en heeft het een aparte topsporttak, Stichting Topsport Kennemerland.

Bij SportSupport is vooral de maatschappelijk functie van sport erg belangrijk. Dit uit zich in de diverse projecten die worden geïnitieerd en uitgevoerd. Hierbij moet men denken aan het Aangepast Sporten, Ouderensport, Sport in de Wijk, JeugdSportPas, Schoolsport en Verenigingsadvies en Verenigingsondersteuning. Voor vijf gemeenten treedt SportSupport op als inhoudelijk en juridisch werkgever van buurtsportcoaches.

SportSupport organiseer een aantal sportevenementen. Voorbeelden hiervan zijn de Olympische Dag Haarlem, Sport-In Fun Experience, de Huldiging Sportkampioenen Haarlem, de Haarlems Dagblad Grachtenloop, de Vitaminstore Halve van Haarlem en de Heemstede Loop. Daarnaast ondersteunt SportSupport ook een tweetal hardloopevenementen, de ZorgSpecialist Loop en de eciLetterenloop.

Met dit pakket aan sportactiviteiten en -projecten biedt SportSupport een breed scala van (sport)mogelijkheden aan, waarmee het de inwoners en verenigingen van Zuid-Kennemerland graag van dienst is.

Voor de periode van september 2017 – januari 2018 zijn wij op zoek naar

Buurtsportcoach Schalkwijk
(meewerkstage, aantal uren in overleg)

Werkzaamheden:

 • Mede organiseren en opzetten van sportieve activiteiten in Haarlem Schalkwijk.
 • Afspraken maken met de partners/verenigingen voor activiteiten en evenementen.
 • Onderzoek doen naar de beweeg behoefte in Haarlem Schalkwijk.
 • Onderzoek doen naar de behoefte voor de realisatie van een Krajicek Playground.
 • Plan van aanpak schrijven voor de realisatie van een Krajicek Playground.
 • Plannen en creëren van een sportkalender Schalkwijk voor het jaar 2018.

Voor deze functie zoeken we een kandidaat met de volgende competenties:

 • Je bent op de hoogte van de laatste trends op het gebied van sport;
 • Je weet de weg te vinden binnen communicatiekanalen als Facebook en Twitter etc.;
 • Je hebt een proactieve werkhouding, hands-on mentaliteit en neemt initiatief;
 • Je hebt sterke affiniteit met sport en bewegen;
 • Je kan mensen verbinden en enthousiastmeren;
 • Je bent sociaal sterk, enthousiast en een organisatietalent;
 • Affiniteit met sport en bent flexibel;

Wij bieden:

 • Een leuke en leerzame stage waar proactieve instelling wordt beloond;
 • Professionele stagebegeleiding;
 • Interessante en uitdagende werkomgeving.

Interesse in deze stage?

Reageer dan voor 6 juni, met een motivatie en cv naar Jeroen Koomen. Coördinator Sportstimulering via jkoomen@sportsupport.nl

STAGE: Projectassistent Heemstede Loop

SportSupport is al 20 jaar actief in het verzorgen van informatie, advies, organisatie en ondersteuning van de sport in de regio Zuid-Kennemerland in de meest brede zin van het woord.

Breedtesportstimulering is de kerntaak van SportSupport, daarnaast organiseert SportSupport een scala aan regionale sportevenementen en heeft het een aparte topsporttak, Stichting Topsport Kennemerland.

Bij SportSupport is vooral de maatschappelijk functie van sport erg belangrijk. Dit uit zich in de diverse projecten die worden geïnitieerd en uitgevoerd. Hierbij moet men denken aan het Aangepast Sporten, Ouderensport, Sport in de Wijk, JeugdSportPas, Schoolsport en Verenigingsadvies en Verenigingsondersteuning. Voor vijf gemeenten treedt SportSupport op als inhoudelijk en juridisch werkgever van buurtsportcoaches.

SportSupport organiseer een aantal sportevenementen. Voorbeelden hiervan zijn de Olympische Dag Haarlem, Sport-In Fun Experience, de Huldiging Sportkampioenen Haarlem, de Haarlems Dagblad Grachtenloop, de Vitaminstore Halve van Haarlem en de Heemstede Loop. Daarnaast ondersteunt SportSupport ook een tweetal hardloopevenementen, de ZorgSpecialist Loop en de eciLetterenloop.

Met dit pakket aan sportactiviteiten en -projecten biedt SportSupport een breed scala van (sport)mogelijkheden aan, waarmee het de inwoners en verenigingen van Zuid-Kennemerland graag van dienst is.

Voor de periode van september 2017 – januari/februari 2018 zijn wij op zoek naar

Stagiair Heemstede Loop

Werkzaamheden:

 • Mede organiseren de Heemstede Loop 2017;
 • Beheren en coördineren van inschrijvingen;
 • Beheren social media;
 • Promotionele activiteiten uitvoeren;
 • Input leveren voor draaiboek en nieuwsbrieven;
 • Ontwikkeling en uitvoering van nieuw 10 km parcours;

Voor deze functie zoeken we een kandidaat met de volgende competenties:

 • Contactueel en communicatief vaardig;
 • Organisatievermogen;
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift;
 • Improvisatievermogen;
 • Proactieve houding;
 • Zelfstandig en in teamverband werken;
 • Flexibel.

Verder vragen we:

 • Sportgerelateerde opleiding op HBO niveau (derde of vierde jaar);
 • Ervaring met sportevenementen;
 • Ervaring in, en kennis van de regio Haarlem en Zuid-Kennemerland is een pre;
 • Bij voorkeur woonachtig in de regio Kennemerland;
 • Flexibele opstelling in het weekend en/of in de avonduren, met name op en rond de evenementenperiode.

Wij bieden:

 • Een leuke en leerzame stage waar proactieve instelling wordt beloond;
 • Professionele stagebegeleiding;
 • Je een actieve rol krijgt in het evenement (team);
 • Je breed ingezet wordt in de hele organisatie, waardoor je jezelf goed kan oriënteren in sportbranche;
 • Interessante en uitdagende werkomgeving.

Interesse in deze stage?

Reageer dan voor 31 mei 2017 per mail (met motivatie en CV) naar Stefan Schilder, Evenementen Manager SportSupport via sschilder@sportsupport.nl

De mogelijkheid bestaat om vervroegd te starten (bv: juli).

STAGE: Medewerker PR & Communicatie

SportSupport is al 20 jaar actief in het verzorgen van informatie, advies, organisatie en ondersteuning van de sport in de regio Zuid-Kennemerland in de meest brede zin van het woord.

Breedtesportstimulering is de kerntaak van SportSupport, daarnaast organiseert SportSupport een scala aan regionale sportevenementen en heeft het een aparte topsporttak, Stichting Topsport Kennemerland.

Bij SportSupport is vooral de maatschappelijk functie van sport erg belangrijk. Dit uit zich in de diverse projecten die worden geïnitieerd en uitgevoerd. Hierbij moet men denken aan het Aangepast Sporten, Ouderensport, Sport in de Wijk, JeugdSportPas, Schoolsport en Verenigingsadvies en Verenigingsondersteuning. Voor vijf gemeenten treedt SportSupport op als inhoudelijk en juridisch werkgever van buurtsportcoaches.

SportSupport organiseer een aantal sportevenementen. Voorbeelden hiervan zijn de Olympische Dag Haarlem, Sport-In Fun Experience, de Huldiging Sportkampioenen Haarlem, de Haarlems Dagblad Grachtenloop, de Vitaminstore Halve van Haarlem en de Heemstede Loop. Daarnaast ondersteunt SportSupport ook een tweetal hardloopevenementen, de ZorgSpecialist Loop en de eciLetterenloop.

Met dit pakket aan sportactiviteiten en -projecten biedt SportSupport een breed scala van (sport)mogelijkheden aan, waarmee het de inwoners en verenigingen van Zuid-Kennemerland graag van dienst is.

Voor de periode van september 2017 – januari 2018 zijn wij op zoek naar

STAGIAIR PR & COMMUNICATIE
(meewerkstage, aantal uren in overleg)

Werkzaamheden:

 • Creëren, plaatsen en beheren van content op onze verschillende sociale media kanalen (Facebook en Twitter);
 • Up-to-date houden van de diverse websites (SportSupport en de hardloopevenementen zoals Grachtenloop en Halve van Haarlem);
 • Ondersteunen bij uitvoering planning van diverse nieuwsbrieven;
 • Redigeren van nieuwsbrieven;
 • Up-to-date houden van perslijsten;
 • Verantwoordelijk voor kleine projecten zoals bijvoorbeeld de coördinatie van opmaak en drukken diverse flyers;
 • Meewerken aan de uitvoering van het communicatieplan.

Voor deze functie zoeken we een kandidaat met de volgende competenties:

 • Je bent op de hoogte van de laatste trends op het gebied van social media en weet je weg te vinden binnen communicatiekanalen als Facebook en Twitter etc.;
 • Je hebt een proactieve werkhouding, hands-on mentaliteit en neemt initiatief;
 • Je hebt sterke affiniteit met communicatie, met name op het gebied van content creatie en (social) media;
 • Je bent sociaal sterk, enthousiast en een organisatietalent;
 • Je bent goed met de Nederlandse d’tjes en t’jes;
 • Affiniteit met sporten;
 • Flexibele opstelling in het weekend en/of in de avonduren, met name op en rond een evenementen;
 • Opleiding communicatie gerelateerd.

Wij bieden:

 • Een leuke en leerzame stage waar proactieve instelling wordt beloond;
 • Professionele stagebegeleiding;
 • Interessante en uitdagende werkomgeving.

Interesse in deze stage?

Reageer dan voor 6 juni, met een motivatie en cv naar Berber Stellingwerf. Coördinator PR & Communicatie via bstellingwerf@sportsupport.nl