Verenigingen

Actuele thema’s uitdiepen

 

Een aantal keer per jaar staan andere thema’s centraal. Heeft u een thema welke u verder wilt behandelen of meer over wilt weten. Deel dit met ons zodat wij hier mee aan de slag kunnen en samen onze kennis met elkaar kunnen delen en iedereen optimaal kunnen informeren

De werken momenteel aan de volgende thema’s

Doet u al mee met JeugdSportPas?

JeugdSportPas biedt kinderen van 5-18 jaar de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met diverse sporten bij verenigingen in de gemeenten Haarlem, Bloemendaal en Haarlemmerliede-Spaarnwoude.

Periode 1 is nog volop bezig, maar de voorbereidingen voor de nieuwe periode (periode 2: januari – maart 2017) zijn weer begonnen. Vanaf zaterdag 14 januari 2017 kunnen de activiteiten weer van start gaan! Hiervoor wil ik u graag weer uitnodigen om uw sportaanbod kenbaar te maken aan ons. Heeft u dit als voor deze periode aangegeven, kijk dan nog even goed of er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden! We zien uw sportaanbod weer graag tegemoet!

Klik hier voor meer informatie.
Klik hier om u aan te melden.

Verklaring gelijke behandeling in de sport

Diversiteit in de sport. Of het nu gaat over afkomst, geloof, sekse, seksuele gerichtheid of wat dan ook… binnen de sport dien je jezelf te kunnen zijn!

Landelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er met enige regelmaat een drempel wordt ervaren om lid te worden van een sportvereniging. Zo is bijvoorbeeld onder homoseksuele mannen vastgesteld dat er gemiddeld minder aan teamsporten zoals voetbal wordt gedaan. Vaak als gevolg van gevoelens van onveiligheid en ongemak. Tegelijkertijd blijkt het ervaren van drempels regelmatig gebaseerd op vooroordelen en ondervindt men eenmaal actief bij een vereniging de vooraf gevreesde gevoelens niet of nauwelijks.

Om in beide en andere gevallen de drempels te slechten, kent het Haarlemse sportbeleid specifieke aandacht voor diversiteit in de sport. De ‘Verklaring gelijke behandeling in de sport’ wordt actief bij alle sportverenigingen onder de aandacht gebracht. Doelstelling van deze verklaring is de sportvereniging te informeren over en te helpen bij het implementeren van een positief beleid inzake diversiteit. Door het tekenen van deze verklaring, geeft een sportvereniging openlijk aan haar beleid hierop in te richten en in de geest van fair play, acceptatie en respect en gelijke behandeling te willen stimuleren.

Samen met Bureau Discriminatiezaken, COC en de Alliantie Gelijkspelen brengt SportSupport deze belangrijke kwestie onder de aandacht van de sportverenigingen. SportSupport committeert zich aan het thema “Diversiteit in de Sport” en stelt zich ten doel om meer bewustzijn bij verenigingen te creëren, alsmede een klimaat te willen scheppen waarin leden zich open durven te stellen, drempels worden verlaagd en gelijke behandeling van een ieder bespreekbaar wordt en blijft binnen het verenigingsleven.

Download hier de ‘Verklaring gelijke behandeling in de sport’

Elke vereniging een EHBO-er!

Bij de meeste trainingen en wedstrijden gaat het gelukkig goed maar soms gaat het (erg) fout. Voor deze situaties is de EHBO-er erg nuttig en kan hij direct hulp verlenen aan het slachtoffer. Omdat het voor de sportvereniging vaak niet haalbaar is voor een aantal mensen of 1 persoon een cursus aan te bieden willen wij de krachten bundelen. Door het delen van de kosten kunnen wij dit voordelig aanbieden. Een gecertificeerd opleider vanuit de Reddingsbrigade Haarlem zal de lessen verzorgen. Heeft u interesse? Stuur een email.

Vandalisme

Helaas hebben verenigingen vaak te maken met vandalisme. Dit is vervelend voor de vereniging maar ook de leden hebben hier last van. Heeft u te maken met welke vorm van vandalisme dan ook dan vragen wij u dit om bij ons te melden. Wij gaan voor Gemeente Haarlem het vandalisme rondom verenigingen in kaart brengen zodat er vervolgens gekeken kan worden welke maatregelen genomen kunnen worden om dit in de toekomst te voorkomen. Stuur direct een mail aan het meldpunt vandalisme

Sportvereniging en het Sociaal Domein

Met dit project komen wij graag tot concrete matches waarbij de sterke punten van verenigingen worden gecombineerd met de behoeften van kwetsbare groepen. Door deelname aan de activiteiten worden de groepen fysiek actiever. Ze worden opgenomen in het netwerk van de verenigingen, waardoor het aantal sociale contacten toeneemt. Waar mogelijk worden zij ondersteund en begeleid om ook bij de organisatie van de activiteiten een bijdrage te leveren. Het doel voor de vereniging is het vergroten van het bestaansrecht door een breder aanbod en een groter draagvlak voor activiteiten en organisatie. Wilt u als vereniging ook graag een bijdrage leveren binnen het Sociaal Domein, dan gaan wij graag in gesprek over de mogelijkheden.

Wilt u meer over de actuele thema’s of wilt u een thema onder de aandacht brengen? Neem dan contact op met Jeroen Koomen via 023 526 03 02 of mail jkoomen@sportsupport.nl