Heeft een lokaal Sportakkoord eenmaal vorm gekregen, dan begint het eigenlijke werk. Zo ook in Velsen. Corona zorgde daarbij voor de nodige uitdagingen, want sommige plannen konden niet doorgaan, andere moesten drastisch worden aangepast. Tim Joon, manager Sport en Bewegen bij SportSupport: “Na de kick-off moet je zorgen dat het blijft lopen, je moet de energie in het akkoord zien te houden.”

Tim Joon is samen met Femke van Baarsen van Sportloket Velsen en Janneke Cluistra van Welzijn Velsen kartrekker van de (nieuw samengestelde) stuurgroep van het Sport- en Preventieakkoord Velsen. Overige stuurgroepleden zijn een adviseur lokale sport van de KNVB, een fysiotherapeut, een beleidsmedewerker Sport en een beleidsmedewerker Gezondheid van de gemeente, een verenigingsbestuurder, een GGD-medewerker en een afgevaardigde van voetbalclub Telstar.

Over de grenzen van de domeinen heen
Tim Joon: “Vorig jaar is het preventie-gedeelte aan het akkoord toegevoegd, waarmee het nu een volwaardig Sport- en Preventieakkoord is geworden. Als stuurgroep kijken we hoe we sport en bewegen optimaal kunnen inzetten voor het behalen van uiteenlopende doelstellingen. Niet alleen op sportgebied, maar juist ook op het gebied van gezondheid. Als het coronavirus iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het hoe belangrijk je gezondheid is. Maar intussen zien we de gezondheidsachterstanden oplopen. Houden andere gemeenten in Nederland sportieve doelen enerzijds en gezondheids- en maatschappelijke doelen anderzijds nog altijd strikt gescheiden, in Velsen kiezen we er juist voor om die zaken te verenigingen. Op die manier zijn gezondheidsdoelen niet puur de taak van de welzijnsorganisaties, en sportdoelen niet puur de verantwoordelijkheid van de sportverenigingen. Organisaties kunnen zo beter doen waar hun kracht ligt en sport en bewegen bovendien veel breder inzetten.”

Verbinding tussen partners
Plannen en initiatieven te over. Zo zijn er projecten gericht op het terugdringen van eenzaamheid, er is de succesvolle Nationale Diabetes Challenge en er zijn activiteiten die normen en waarden op het sportveld onder de aandacht brengen, zoals het outdoor basketbal van 3×3 Unites voor 12- tot 18-jarigen. Een ander initiatief richt zich weer op inclusie van de LHBTI-gemeenschap, met COC Kennemerland als voortrekker. En weer iets anders is de mogelijkheid tot clubkadercoaching vanuit het Sportakkoord: hoe ga je als verenigingsbestuur om met een angstig kind? Of met jongeren met problemen in de thuissituatie?

Aan de stuurgroep de taak om actief de verbinding tussen de partijen in het veld te zoeken, om organisaties samen te brengen en om de mogelijkheden vanuit het lokale akkoord te laten zien. Tim: “Wat dat betreft lopen we in Velsen echt voorop, vind ik. Zelfs in de afgelopen coronatijd hebben de stuurgroepleden ontzettend goed doorgepakt, met als gevolg dat er nog altijd mooie plannen ingediend worden. En ook haken er telkens weer enthousiaste nieuwe partners aan.”

Bron: jaarmagazine SportSupport 2021