Dat voldoende beweging en gezonde voeding belangrijk zijn, zeker voor kinderen, daar zal iedereen het over eens zijn. Toch is nog altijd één op de zeven kinderen te zwaar. Kinderen met overgewicht zijn minder fit, worden vaker gepest en kunnen op latere leeftijd te maken krijgen met fysieke problemen. Om een gezonde leefstijl van jongs af aan vanzelfsprekend te maken, is er de landelijke aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht.

Kinderen die te zwaar zijn of ongezond leven, kunnen daar zelf lang niet altijd wat aan doen. Als een kind thuis, op de sportclub of op school vooral snoep, ongezonde snacks en suiker aangeboden krijgt, is de verleiding wel heel groot om voor de ongezonde keuze te gaan. Als daarnaast sporten, buiten spelen en actief bezig zijn niet worden gestimuleerd, is het niet vreemd wanneer kinderen onvoldoende bewegen. Daarom richt de aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) zich nadrukkelijk op de omgeving van kinderen. Van scholen tot supermarkten, van buurthuis tot (sport)vereniging. Daarbij wordt gewerkt aan de hand van  verschillende campagnes: DrinkWater, Gratis bewegen, gewoon doen! en Groente… Zet je tanden erin!’. Ook wordt er in Haarlem nauw samengewerkt met Team Fit voor de Gezondere Sportkantine.

‘Haarlem is sinds 2012 JOGG-gemeente’, vertelt Marije de Wolf, JOGG-regisseur Haarlem en werkzaam bij SportSupport. ‘Allereerst goed om te benoemen dat de Gemeente Haarlem investeert in de JOGG aanpak. We zijn begonnen in de Transvaalbuurt en Indische buurt-Zuid. Van daaruit is JOGG uitgebreid naar andere wijken. Vanaf 2016 met Oost en Schalkwijk en sinds 2018 naar heel Haarlem. Maar focus blijft belangrijk want we willen echt een structurele verandering teweegbrengen. Deelnemen aan de JOGG-aanpak vraagt commitment. Dus niet ‘één keer een evenementje’, maar echt een brede bewustwording bij iedereen en het doorvoeren van beleidskeuzes.  We zijn met ons JOGG-team Haarlem dan ook continue op pad. Bijvoorbeeld om voorlichting te geven aan ouders, in gesprek te gaan met sportbestuurders, overleggen met welzijnsorganisaties, noem maar op.’

‘De gedachte achter JOGG is het best samen te vatten met de uitdrukking ‘it takes a village to raise a child’. Iedereen in de omgeving van een kind is medeverantwoordelijk voor de opvoeding, in dit geval een gezonde opvoeding. Juist omdat de omgeving zo belangrijk is, is de aanpak en invulling per wijk verschillend, waarbij we echt álle partijen proberen te betrekken. Natuurlijk is het thuisfront heel belangrijk, maar denk ook aan de vraag welke snacks er in de supermarkt bij de kassa liggen: is dat water en fruit, of energiedrankjes en chocoladerepen? En staat er bij de sportvereniging fruit op de bar? Dat wil niet zeggen dat de bitterballen  verbannen moeten worden, wel dat de gezondere keuze voorop komt te staan. Dan wordt er bij kinderen iets  getriggerd.’

Dat JOGG aanslaat in Haarlem, blijkt onder meer uit het groeiende aantal samenwerkingspartners dat zich aansluit. Uiteenlopend van GGD, SportSupport en onderwijs(instellingen) tot diverse private partners zoals Zorg & Zekerheid, PWN, Rabobank en AH. ‘Daarnaast zijn diverse sportkantines zijn bezig om ‘gezondere sportkantine’ te worden. Onze rol in dit alles bestaat  uit het geven van voorlichting, enthousiasmeren, het aanjagen maar voornamelijk uit het verbinden van bestaande en potentiële partners en initiatieven. Zo creëren we met elkaar de meeste impact om te zorgen dat alle jongeren op gezond gewicht komen!’

Van 11 t/m 15 maart staat de Week voor de gezonde jeugd op het programma. Tijdens deze week wordt er in de 140 JOGG-gemeenten, waaronder Haarlem, extra aandacht besteed aan de inzet voor een gezonde generatie. Meer informatie over deze week of over JOGG is te vinden op www.sportsupport.nl/jogg. Aansluiten? Neem contact op met Marije de Wolf via 023-5260302 of mdewolf@sportsupport.nl.

JOGG-team Haarlem, vlnr: Leonie, Marije en Cora