Nieuw! Voor Hillegommers in Beweging

Voor senioren die in beweging willen komen, maar nog twijfelen over hoe dit aan te pakken. Voor degenen die weten dat ze actiever moeten zijn, maar dat in hun eentje niet leuk vinden. Kortom, voor alle 60+ers die het aanspreekt om samen met leeftijdgenoten te werken aan een betere gezondheid.

Voor hen is het nieuwe Beweegtraject 60+ bedoeld. Een periode van tien weken waarin men in kleine groepjes plezier beleeft en het effect ervaart dat regelmatig bewegen heeft op de eigen gezondheid en mobiliteit.

Het Beweegtraject start op 4 november 2020 en wordt afgesloten met de Fittest 60+ op 6 februari 2021, en er is plaats voor maximaal tien deelnemers. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Uit onderzoek blijkt dat in vergelijking met andere doelgroepen, ouderen niet voldoende bewegen. Terwijl juist regelmatige activiteit het verouderingsproces vertraagt en de vitaliteit verhoogt. Om beweging onder senioren te stimuleren organiseren drie studenten Sportkunde van Hogeschool Inholland Haarlem het Beweegtraject plus de aansluitende Fittest. Dit zijn Daan Sneekes (21), Jesse Trap (22) en Merijn Buitenhek (20) en zij worden begeleid door de senioren-coördinator van Team Hillegom in Beweging, Sandra Boonstra.

Jesse: “Dit traject is een middel om senioren die niet veel bewegen toch in beweging te krijgen. We geven de deelnemers inzicht in hoe het met hun fitheid gesteld is en dagen hen uit om dit te verbeteren.” Uiteraard vindt alles plaats met strikte inachtneming van de coronamaatregelen: in groepjes van drie personen en voortdurend op veilige afstand.

“We willen vooral laten zien dat bewegen leuk is”, zegt Daan. “En dat lekker in je vel zitten ook een positief effect heeft op deelname aan en zelfredzaamheid van ouderen in de maatschappij. Verder laten we ook zien wat er aan beweegaanbod georganiseerd wordt in de buurt.”

Merijn: “We beginnen met wat testjes voor lengte, gewicht, bloeddruk, reactiesnelheid, kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen. Dit is de nulmeting. In tien weken gaan de deelnemers daarna individueel en in kleine groepjes werken aan hun algemene conditie. Onder begeleiding vinden twee activiteiten per week plaats, één keer per week bij SportPlaza Hillegom en één keer samen wandelen of fietsen.”

Aan het eind van de rit – tijdens de Fittest – worden de deelnemers opnieuw getest en de resultaten vergeleken. De Sportkundestudenten verwachten de gemaakte verbeteringen iedereen aangenaam zal verrassen.

Ook zin om mee te doen aan het Beweegtraject? Aanmelden kan via beweegtraject@gmail.com, via onze website hillegominbeweging.nl, of bel naar 06 15 69 17 90.

HIB-Beweegtraject. V.l.n.r.: Merijn, Daan en Jesse