Misschien kennen jullie ze wel, de buurtsportcoaches uit gemeente Velsen die actief zijn in de verschillende dorpskernen. Maar wat doen ze eigenlijk en wat willen we met de inzet van de buurtsportcoach bereiken?

Op deze vragen ga je in deze en komende columns antwoord krijgen. De buurtsportcoaches gaan namelijk tweewekelijks een leuke column schrijven waarin ze hun ervaringen, belevenissen en visie op sport en bewegen en een gezonde leefstijl met jullie gaan delen.

Het grote waarom?
Om te beginnen, waarom zijn er in gemeente Velsen in de verschillende dorpskernen buurtsportcoaches actief? Velsen wil, met de inzet van de buurtsportcoaches, stimuleren dat kinderen en jongeren meer gaan bewegen, vooral voor de kinderen voor wie bewegen niet vanzelfsprekend is. Dit wordt gedaan door de kids actief deel te laten nemen aan verschillende sporten om ze zo op een leuke en laagdrempelige manier kennis te laten maken met het aanbod van Velsense sportverenigingen en andere sportaanbieders. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen en ook de ouders zich meer bewust worden van een gezonde leefstijl. Tevens is Velsen trots op het veelzijdige aanbod aan sportverenigingen. De buurtsportcoaches ondersteunen en versterken door organisatievraagstukken te beantwoorden en de (sport)verenigingen te profileren in de wijken.

Sport en Bewegen
De buurtsportcoaches in gemeente Velsen staan voor Sport en Bewegen. Dit stralen ze uit door actief in de wijk aanwezig te zijn en verschillende activiteiten te organiseren. Dit doen zij niet alleen maar altijd samen met de school, de lokale sportverenigingen en de buurt. Ze dagen kinderen uit, ze zijn de aanjager bij scholen met als doel om de kinderen met veel enthousiasme (meer) aan het sporten en bewegen te krijgen.

Leuke activiteiten
Een van de activiteiten is bijvoorbeeld de wekelijkse Sportmix waar kinderen tegen een kleine vergoeding kennis maken met nieuwe sporten. Onlangs is een mooi pilot project opgestart ‘Gezond en wel in Zee- en Duinwijk’. Het doel van dit project is om de kennis van de kinderen over een gezonde leefstijl bij te spijkeren. Daarnaast om de kinderen meer en beter te laten bewegen en ze te leren samen spelen. Maar ook in de middagpauze of op de NSO zijn de buurtsportcoaches actief en worden verschillende leuke beweegactiviteiten aangeboden. Kortom genoeg te doen in de verschillende dorpskernen op gebied van sport en bewegen.

Wie zijn dan de buurtsportcoaches in gemeente Velsen? 

  • Jurre Brussel: de gymleerkracht op basisschool De Plataan in Velsen-Noord! Hij kent alle kinderen en is daar het sportgezicht.
  • Jordy van Zaanen: Actief in Velserbroek, Santpoort en Driehuis. Organiseert daar o.a ook de Sportmix en jaarlijks de Nationale Buitenspeeldag.
  • Milanne Teunissen: een van de twee gezichten in IJmuiden. Onder andere betrokken bij de Cruyff Court voorrondes, de Koningspelen op het strand en natuurlijk de wekelijkse Sportmix.
  • Nicky Brouwer: het andere gezicht in IJmuiden. Ze geeft o.a. de bewegingslessen voor het project ‘Gezond en wel in Zee- en Duinwijk’.
  • Jose Nonnenkens: is het aanspreekpunt voor het Voortgezet Onderwijs en is verantwoordelijk voor de verschillende schoolsporttoernooien en cördinator van de Telstar Street Leaque.
  • Lisa Gijzen: is voornamelijk betrokken bij het Vellesan College. Hierbij houdt zij zich bezig met de sportoriëntatie en de screening van de leerlingen.

SportSupport is in opdracht van gemeente Velsen de werkgever voor de buurtsportcoaches.  Wil je meer weten over de buurtsportcoaches kijk dan op velsenbeweegt.nl. Voor meer informatie over SportSupport check je sportsupport.nl.

BRON: Velsen.nieuws.n