Sport en bewegen in en om school in Hillegom

HAARLEM – Eind juni 2018 presenteerde men het Nationale Sportakkoord, waarin alle landelijke partijen hun visie op sport beschreven en ondertekenden. Dit moet gemeenten uitdagen om hun eigen lokale sportakkoorden af te sluiten. Vooruitlopend op het nationale akkoord stelde Hillegom in 2017 al een nieuwe Sport- en Beweegnota op. En daaruit vloeide eind vorig jaar een ambitieus plan voort om sport en bewegen in het onderwijs te stimuleren: het Masterplan Sport, Bewegen en Onderwijs.

Bas de Wit (34), senior manager Sport en Bewegen van SportSupport, schreef samen met het team dit Masterplan. Als manager van Team Hillegom in Beweging is hij de schakel tussen gemeente en de teamleden. “Het plan werd in samenwerking met alle relevante partijen in het werkveld opgesteld: gemeente, scholen, maatschappelijke organisaties, en het is specifiek gericht op de schoolgaande jeugd en de schoolomgeving.”

Met het plan wil Team Hillegom in Beweging faciliteren dat ieder kind aan de beweegrichtlijn voldoet: 60 minuten per dag matig intensief bewegen en drie keer per week spier- en botversterkende oefeningen. “We willen dat de schoolomgeving ouders en kinderen uitdaagt om te bewegen, dus dat het veilig is om lopend of fietsend naar school te gaan”, licht Bas de Wit toe. “Maar ook in de les zelf: met enkele uitdagende bewegingsactiviteiten tussendoor – denk eens aan een rekenhinkelbaan – voorkom je dat jonge kinderen zich gaan vervelen. Zodat ze weer actief in de les zitten.”

SportSupport informeert en adviseert de scholen, want het houdt ook veel vernieuwingen in. “Het team kijkt waar ze leraren kan begeleiden of anderszins kan ondersteunen. Vanuit de overheid komen er steeds meer middelen vrij om de werkdruk te verlagen, waarbij het scholen vrij staat om die gelden naar eigen goeddunken in te zetten. Maar uiteindelijk moeten ze het wel zélf doen, korte- en lange termijn keuzes maken en budgetten vrijspelen.”

Extra aandacht is er voor de koppeling tussen onderwijs en sportaanbieders. De jeugd van de scholen naar de aanbieders doorleiden, door ze op diverse manieren zichtbaar de maken bij de basisschooljeugd. Bas de Wit: “Die toeleiding richting de sportaanbieders is een heel duidelijke doelstelling in het Masterplan. Zo proberen we het aanbod van sportaanbieders en de behoefte van scholen aan specifieke sportclinics bij elkaar te brengen. En ook halen we de sportaanbieders na schooltijd naar de wijk om zich te presenteren.” Mooi voorbeeld hiervan zijn de Koningsspelen: de grote sportdag voor alle scholen in Hillegom, waarbij de sportaanbieder de activiteiten organiseert. Of de Sport-Instuif in de vakanties. En niet te vergeten de (interscolaire) Schoolsporttoernooien, georganiseerd door de sportvereniging en gecoördineerd door Team Hillegom in Beweging. Vanaf begin april is alle informatie rondom sport en bewegen te vinden op het platform hillegominbeweging.nl.

De sportverenigingen in Hillegom vinden het een mooi, ambitieus plan. Als het slaagt, is er een enorme stap gezet in het activeren van de kinderen. Bas de Wit besluit: “Hillegom is de eerste gemeente waarin we zo’n omvangrijk plan hebben neergelegd, en in die zin is het wel een beetje een voorbeeld voor de andere gemeenten waarvoor we actief zijn. In Velsen ligt al een convenant tussen sport, gemeente en onderwijs, maar dat is nog niet zo veelomvattend en concreet als in Hillegom. Dus dat is de vervolgstap, om daar handen en voeten aan te geven, daar ga ik me hard voor maken.”