Zowel in Parkwijk in Haarlem-Oost (Staalstraat en Bazellaan) als in Molenwijk (Waddenbuurt) in Haarlem Schalkwijk worden wekelijks activiteiten georganiseerd in samenwerking met SportSupport en Pré Wonen. Deze buurten zitten middenin een grote transitie, oude huizen worden gesloopt en er komen nieuwe huizen voor in de plek. De bewoners leven niet alleen meerdere jaren in een ‘bouwplaats’ maar moeten soms ook 2 keer verhuizen omdat hun oude huis opnieuw opgebouwd wordt en ze dus tijdelijk in een andere flat in de wijk moeten wonen. Met deze gratis activiteiten wil Pré Wonen iets betekenen en terugdoen voor de wijken. Sjoerd Hamann, Cora Zijlstra en Lisanne de Ruijter, alle drie buurtsportcoach bij SportSupport, vertellen hierover.

Naast de wekelijkse activiteiten is er eens per 6 weken een buurtevent. Sjoerd: “Dan wordt altijd groots uitgepakt. Er staat een luchtkussen of een Pannakooi en onlangs hadden we de shakefiets. Kinderen konden al fietsend hun smoothie shaken. Ook haakt er soms een sportvereniging aan die dan een clinic aanbiedt zoals dans of kickboksen.” Al deze activiteiten zijn gericht om kennis te maken met elkaar, de saamhorigheid te vergroten en om uiteindelijk bewoners te activeren. De buurt op deze manier verbinden en er een fijne woonplek van maken. “Vanwege Corona is het in eerste instantie gericht op kinderen maar dit willen we later zeker uitbreiden wanneer dit weer mogelijk is. Want eigenlijk is dit initiatief voor de hele buurt bedoeld, jong en oud.”

Bewoners zijn op straat geïnterviewd en kinderen werd gevraagd wat ze leuk vonden om te doen om zo de behoefte van de wijken in kaart te brengen. Cora: “Hier kwam sterk uit naar voren dat de kinderen heel graag op sportief gebied iets wilden doen. Sport is ook een laagdrempelig middel om kinderen deel te laten nemen aan activiteiten. Buiten op een pleintje een spel doen met vriendjes en vriendinnetjes is altijd leuk.”

Lisanne: “In Oost heb ik hulp van Bilal, hij loopt stage bij ons. Hij ondersteunt bij alle activiteiten. Een bijkomend voordeel van Bilal is dat hij ook een bewoner is in deze wijk. Hij is tijdelijk verhuisd naar een andere flat in de wijk omdat de flat waar hij in eerste instantie woonde nu plat gaat en weer opnieuw wordt opgebouwd. Hij is dus begeleider en de doelgroep. Hierdoor is hij een bekend gezicht in de wijk. Dit helpt kinderen makkelijker over de streep te trekken. In Oost zijn we nog een beetje zoekende wat een goede plek is om deze activiteiten te organiseren. Er was een perfect grasveldje tussen de flats maar daar zijn ze nu helaas bezig met bouwen, daarom staan we bij de Prins Beatrixdreef. Daar is een mooie speeltuin met een voetbalveldje maar helaas iets verder weg van de flats. Het heeft daardoor iets meer tijd nodig om de bekendheid te vergroten maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit goedkomt.”

In Molenwijk zijn inmiddels al twee enthousiaste moeders opgestaan om te ondersteunen bij de wekelijkse activiteiten. Cora: “Wij hebben inmiddels al een keer met de dames gebrainstormd over wat we nog meer kunnen doen. Ook is er nog een andere jongen uit de wijk die het leuk vindt om actief betrokken te zijn.  Dit zien we graag, betrokken bewoners die helpen met de verschillende activiteiten en meedenken waar de behoefte ligt in de buurt.” Een ding staat vast. Alle kinderen zijn dol enthousiast.