Ik doe mee. Onder die naam zijn er in de regio Hillegom momenteel twee projecten actief. Een voor psychisch kwetsbaren, de ander tegen eenzaamheid. Het doel? Meedoen en elkaar ontmoeten. Teamleider Jessica Frans van Hillegom in Beweging/SportSupport licht beide projecten toe.

Ik doe mee in de Bollenstreek

Ik doe mee in de Bollenstreek is een samenwerking tussen SportSupport, WelzijnsKompas, Lumen, Welzijn Teylingen en de gemeenten Lisse, Hillegom en Teylingen. Ontstaan vanuit de Tendersubsidie en bedoeld voor inwoners die korte of langere tijd psychisch kwetsbaar zijn. Centraal staat nu eens niet een probleem of ziekte, maar juist wat mensen wél kunnen. Jessica: “Daarbij kijken we naar het complete plaatje: wat speelt er naast medische problematiek nog meer? Mist iemand contact? Een mentale uitdaging? Integratie? Op basis daarvan wordt dan een persoonlijke route uitgestippeld, die door de cliënt zelf wordt ingevuld met allerlei activiteiten. Op het gebied van leefstijl, sport en bewegen, maar het kan ook gaan om vrijwilligerswerk, workshops of computertrainingen – net waar de behoefte ligt.”

“Onder de noemer Summerschool werd er afgelopen zomer al van alles aangeboden: yoga, muziekworkshops, kookcursussen, noem maar op. Ook hebben we het programma Bewegen op Recept opgezet, als aanvulling op het al eerder gelanceerde Welzijn op Recept. Daarin gaan eerstelijnsverzorgers zoals huisartsen, praktijkondersteuners of fysiotherapeuten na wat cliënten naast medicatie nog meer kunnen doen om zich beter te voelen. Om actiever en gezonder te worden, maar vooral ook om (weer) onder de mensen te komen. Een echte samenwerking met GGZ en welzijnsorganisaties om te zien hoe we elkaar kunnen versterken, want we hebben elkaar zo hard nodig! Wij kunnen namelijk vanuit sport wel van alles aanbieden, maar de patiënten bereiken wij uiteindelijk nooit zelf.”

Ik doe mee tegen eenzaamheid

Het tweede project is onderdeel van de strijd die de gemeente Hillegom voert tegen eenzaamheid. “Zeker geen nieuw probleem”, zegt Jessica. “Maar corona heeft het verhevigd en zichtbaarder gemaakt. Het zijn allang niet meer alleen ouderen, het is ook de jonge student alleen op zijn kamertje, de vrouw met een taalbarrière of de langdurig werkloze. Hillegom heeft daarom instellingen, bedrijven en inwoners opgeroepen om de ik-doe-mee-verklaring te ondertekenen. Zo’n veertig verenigingen, scholen, bibliotheken en andere commerciële en maatschappelijke organisaties gaven hieraan gehoor. En als kernpartners jagen wij, SportSupport, WelzijnsKompas, Welzijnskwartier en de gemeente de boel aan om het thema onder de aandacht te blijven brengen. In aanloop naar de landelijke Week van de Eenzaamheid – of de gezelliger klinkende Week van de Ontmoeting zoals we het in Hillegom noemen – hebben we alle ondertekenaars gevraagd of zij iets willen organiseren. Dat heeft geresulteerd in een indrukwekkende lijst activiteiten, waarop binnenkort iedere inwoner kan inschrijven.”

“Met de twee ik-doe-mee-projecten hebben sport, cultuur, welzijn en zorg de handen ineengeslagen. En precies daarin ligt de kracht. Ik hoop dat we in die zin een mooi voorbeeld kunnen zijn voor andere gemeenten: pak deze thema’s niet alleen op, maar doe het samen!”