De afgelopen drie jaar zijn goede resultaten geboekt met de aanpak van overgewicht onder jongeren in Haarlem-Noord. Het percentage jongeren met overgewicht in dit stadsdeel was relatief hoog. Daarom ging de gemeente drie jaar geleden van start met de JOGG-aanpak in de Transvaalbuurt, de Patrimoniumbuurt en de Frans Hals buurt. Sindsdien is het aantal jongeren met overgewicht in deze wijken gedaald met respectievelijk 9 en 5 procent.

De JOGG-aanpak in Haarlem draait om een gezonde leefstijl. Zo hebben ze een lesprogramma over voeding en bewegen ontwikkeld, wordt het drinken van water in plaats van frisdrank aangemoedigd, en is er een Groen Schoolplein gerealiseerd. Omdat de hele omgeving, inclusief ouders, opvoeders, leraren en buurtsportcoaches invloed heeft op het eet- en beweeggedrag werken zij lokaal allemaal mee.

In Haarlem Noord bedroeg het percentage overgewicht onder de jeugd drie jaar geleden 20 procent. Aanzienlijk hoger dan het gemiddelde percentage in heel Haarlem, dat 15 procent is. In de JOGG-wijken is het percentage nu gedaald met 9 en 5 procent. In Haarlem als geheel is het percentage ook gedaald maar veel minder: 2,5 procent.

Vanwege het succes van de JOGG-aanpak ondertekenden wethouder Merijn Snoek en André van Schaveren van Jongeren Op Gezond Gewicht op 15 september een verlenging voor de voortzetting van de aanpak én de uitbreiding naar de stadsdelen Haarlem-Oost en Schalkwijk.

Op de feestelijke bijeenkomst in buurtcentrum De Hamelink hield Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, een pleidooi voor de JOGG-aanpak en wees hij in zijn betoog op de lange adem die nodig is om tot om tot gezond gedrag te komen.

BRON: website www.jongerenopgezondgewicht.nl

jogg2msavsenkinderen_57e2a752d00fe-1714x1216