Gezonde school

Gezonde school

Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Als jouw school binnen een gekozen thema alle vier de pijlers van Gezonde School op orde heeft, kun jij je profileren als Gezonde School met een vignet voor dat thema!

De Gezonde School-pijlers

  1. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
  2. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
  3. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
  4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

Op onderstaande site staat meer informatie over het onderwerp ‘Gezonde school’
https://www.gezondeschool.nl/

Wat doen JOGG Haarlem en SportSupport? 

  • Samenwerking Gezonde School adviseurs bij GGD Kennemerland
  • Gesprekken met opvolging voor scholen die het vignet Voeding en/of Sport & Bewegen willen behalen

Wil jij aan de slag met een van de JOGG thema’s of omgevingen? Bel of mail dan met Marije de Wolf via 023-5260302 of mail mdewolf@sportsupport.nl