Gezonde sportevenementen

Gezonde sportevenementen

Op 19 december 2018 ondertekenden gemeenten, sportmarketingbureaus, NOC*NSF en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) onder begeleiding van Erben Wennemars het Convenant Gezonde Sportevenementen. Doel van het convenant is met elkaar een beweging in gang te zetten waardoor sport en gezonde leefstijl hand in hand gaan.

Sportevenementen hebben een groot bereik, zijn zichtbaar en inspireren tot een positieve boodschap om sport te associëren met een gezonde leefstijl. Sportevenementen zijn ‘hét uithangbord van de sport’.  De kern ligt in het stimuleren en verleiden om de gezonde keuze aan sportevenementen te verbinden. Hierbij zijn gezonde sportsponsoring en een gezond aanbod van eten en drinken van groot belang.

Klik hier om het Convenant Gezonde Sport Evenementen te lezen.

Wat doen JOGG en SportSupport in Haarlem?

  • In gesprek gaan met verschillende beleidsterreinen om te kijken naar de mogelijkheden van het convenant binnen de gemeente Haarlem
  • In gesprek gaan met JOGG NL om up to date te zijn m.b.t. het convenant
  • SportSupport is met de evenementen bewust bezig met gezonde sportsponsoring en gezond aanbod van eten en drinken n.a.v. een leven lang gezond actief

Wil jij aan de slag met een van de JOGG thema’s of omgevingen? Bel of mail dan met Marije de Wolf via 023-5260302 of mail mdewolf@sportsupport.nl