ORGANISATIE SPORTAKKOORD HAARLEM

Organisatie 


Binnen de thema’s van het sportakkoord geven netwerken van samenwerkende organisaties (o.a. sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en ondersteuningsorganisaties) invulling aan de interventies. Zij worden hierin ondersteund en gefaciliteerd door enerzijds het kernteam dat de algemene organisatie van het sportakkoord uitvoert en anderzijds door deskundigen op inhoud, brede kennis/overzicht van het speelveld en lerend beleid vanuit SportSupport en/of InHolland. Vanuit de sportlijn van het Nationaal Sportakkoord zijn aanvullende services beschikbaar. Team Verenigingsadvies van SportSupport ondersteunt en adviseert bij de aanvraag van de services.

Contact / meer informatie


Als je vragen hebt of meer informatie wilt kun je contact opnemen met het kernteam via sportakkoord@sportsupport.nl.

Kernteam Sportakkoord
Tim Vreeburg, InHolland
Ruud Barnhoorn, TWijs
Peter van der Aart, SportSupport
Geert Boots, gemeente Haarlem
Leonie Schreurs, gemeente Haarlem