Vanuit de gedachten dat sport activeert en een respectvolle werkervaringsplaats motiveert om weer actief te worden op de arbeidsmarkt zijn in zomer 2016 Agros, SRO, de sportverenigingen in Haarlem, IJsbaan Haarlem, Sport Support, Gemeente Haarlem en UWV een uniek samenwerkingsverband aangegaan: Raak: Sport naar Werk!

Wethouder Joyce Langenacker: ”Via de sportverenigingen zijn werkervaringsplaatsen voor het beheer van sportcomplexen gecreëerd, met als uiteindelijke doel de opstap naar betaald werk. Dit blijkt een succesvolle aanpak: IJsbaan Haarlem opent op zaterdag 30 september haar deuren voor het publiek met hun nieuwe aanwinst, de assistent-ijsmeester Bastiaan Box, tot voor kort nog deelnemer aan het project Raak: Sport naar Werk!”
Deze nieuwe ijsmeester is het zoveelste succes van deze samenwerking van maatschappelijk betrokken sportorganisaties die graag onder professionele begeleiding een respectvolle opstap bieden naar de arbeidsmarkt. Re-integratiebedrijf Agros is fysiek bij de sportverenigingen aanwezig om de kandidaten actief te begeleiden, te coachen en ‘arbeidsfit’ te maken om de vervolgstap naar betaald werk te realiseren. Wethouder Merijn Snoek: “In Haarlem vinden we de sociale kant van sport net zo belangrijk als de recreatieve kant. Dat zien we nu bevestigd op de ijsbaan: zij vonden Sport naar Werk een geweldig sociaal maatschappelijk initiatief en wilden er graag mee aan de slag. Agros heeft er vervolgens voor gezorgd dat de kandidaten goed begeleid worden. Dat dit goed gelukt is kunnen we zien aan de nieuwe ijsmeester, die trots is op zijn nieuwe betaalde baan!”

BRON: www.rodi.nl.