Zien hoe het met evenwicht, kracht of de longfunctie is gesteld. Dat kon woensdag 12 februari tijdens de Hillegomse Fittest 60+ in zorgcentrum Bloemswaard. De organisatie was in handen van vier studenten Sportkunde van Hogeschool Inholland Haarlem en Hillegom in Beweging.

Aan de hand van laagdrempelige testjes verkregen de deelnemers een beetje meer inzicht in hun algehele fitheid. De bloeddruk kon gemeten, er was een krachttest en een evenwichtstest. Populair was het gesprekje met de aanwezige fysiotherapeut.

‘De sportaanbieders die we hadden aangeschreven hadden zich ruimschoots aangemeld’, zegt student/organisator Emma den Hertog. ‘En de opkomst was met tachtig deelnemers bijzonder goed. Velen kregen een bevestiging van wat ze al wisten, maar het is toch altijd leuk om te zien waar je staat. Bovendien is zo’n dag ook een sociale aangelegenheid, met koffie, thee en overal een praatje.’ Hulp was er in de vorm van enkele 2e-jaars studenten die als vrijwilliger ook al meehielpen aan twee Fittesten in Haarlem-Oost en Bloemendaal.

Sandra Boonstra, teamleider Hillegom in Beweging: ‘Het belang van zo’n dag zit ‘m vooral in ons contact met de doelgroep. En afgaande op alle enthousiaste reacties is dit een waardevolle binnenkomer geweest. We hebben de doelgroep weer een stukje beter in beeld, en ook hebben we een mooi aantal mensen enthousiast gemaakt om aan komende activiteiten mee te doen als vrijwilliger of deelnemer. Die personen hebben weer vrienden en zo verwacht je dat het zich als een olievlek uitbreidt.’

Zo start binnenkort het programma ‘Doortrappen, veiliger fietsen tot je 100ste!’.  En op 16 maart vindt de eerste van acht bijeenkomsten plaats van Samen Gezond, een ontmoetingsmoment in de week voor wie behoefte heeft aan meer sociale contacten en een gezondere leefstijl.

Informatie over Doortrappen is binnenkort te vinden op de website van Hillegom in Beweging. Klik hier voor meer informatie over Samen Gezond.

Deelnemende sportaanbieders tijdens de Fittest Hillegom waren: Gymnastiekvereniging Jahn, SV KennemerRand, Aarts Sport Hillegom, Fietsmaatjes, Balletschool Martha de Rijk, SIB Loopcollectief, Sportplaza Hillegom & Eten van Moes, en Fit4lady Hillegom.