Buurtsportcoaches kom je overal tegen in de regio Zuid-Kennemerland, Bollenstreek en IJmond. Het zijn professionals die in de wijk sport en bewegen versterken en verbinden.

Er zijn een aantal buurtsportcoaches die als focus Verenigingsadvies en ondersteuning hebben. Een hiervan is Danielle Krijger. Zij is voor SportSupport actief in Haarlem Centrum Zuid-West. Als groot sportliefhebber ziet zij sport en bewegen dan ook als middel voor jong en oud. “Naast het sportief bezig zijn gaat het ook om bijvoorbeeld sociale contacten. Denk aan de onzichtbare groep eenzame ouderen. Een vermoedelijk grote groep waar het fantastisch voor zou zijn om op zo’n manier weer mee te draaien in de maatschappij. Een klein middel zoals een wandel- of fietsclub of een koffieochtend kan dan een groot effect teweeg brengen” begin Danielle haar verhaal enthousiast.

Samenwerking
“Mijn functie als verenigingsadviseur is dan ook 2-ledig. Aan de ene kant, de naam zegt het al, het ondersteunen en adviseren van de verenigingen in mijn werkgebied. En aan de andere kant de verenigingen te verbinden met de wijk, partners, het sociaal domein en andere organisaties die actief zijn in dit gebied. We zijn onlangs gestart met freerunnen in samenwerking met een sportvereniging. De hangjongeren zijn van de straat, de overlast teruggedrongen en de buurt is blij. Een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen de vereniging en de buurtsportcoach. Zo zoek je altijd naar waar je elkaar kan versterken samen met partners, handhaving, buurthuis of kinderopvang in de wijk.”

Sport heeft veel te brengen
Ze is nog maar net werkzaam bij SportSupport maar heeft een duidelijke missie met wat ze wil bereiken. “Sport is voor alle leeftijden en heeft zoveel te brengen. Ik bekijk de stad nu met hele andere ogen, want wat zijn er veel initiatieven en activiteiten in alle verschillende wijken. Altijd met een bepaald doel voor ogen. Al die bevlogen vrijwilligers die hier ook bij betrokken zijn en bij de sportverenigingen. Dat vind ik zo inspirerend en gaaf. Erg bijzonder om zo in je eigen stad hier aan bij te mogen dragen.”

Eenzame ouderen
Haar uiteindelijke doel is om de eenzame ouderen in de wijk in kaart te brengen om vervolgens met deze groep aan de slag te gaan. “Het is al lastig als je ouder wordt maar als je er dan ook nog alleen voorstaat vind ik verdrietig. Het zou heel bijzonder zijn als ik hier iets aan bij kan dragen. In aanvulling hierop zou het mooi zijn dat sportverenigingen meer een buurtfunctie gaan vervullen. Want verenigingsland verandert snel. Sporters worden minder snel lid van een club en vrijwilligers voor een club zijn lastig te vinden. Hoe kan je samen met de clubs zorgen voor gezonde verenigingen die inspelen op deze veranderingen. Mooie uitdagingen om mijn tanden in te zetten” sluit Danielle haar verhaal af.

SportSupport
Het team in Haarlem bestaat in totaal uit 15 buurtsportcoaches waarvan 3 werkzaam in het gebied Centrum Zuid West. SportSupport treedt in opdracht van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hillegom en Velsen op als werkgever van buurtsportcoaches. Elke gemeente heeft specifiek beleid op de inzet van de buurtsportcoaches. Meer informatie op sportsupport.nl.