Nationaal Sportakkoord

Direct naar Lokaal Sportakkoord

Nationaal Sportakkoord

In het Nationaal Sportakkoord zijn zes ambities uitgewerkt. Het is de bedoeling dat het lokale sportakkoord aansluit bij deze ambities, maar deze hoeven niet integraal overgenomen te worden. Omdat de uitgangssituatie verschilt van de ene tot de andere gemeente kunnen lokaal ook verschillende accenten worden gelegd.

Thema’s:

Alle informatie over het nationaal sportakkoord en voorbeelden van reeds gesloten lokale/regionale sportakkoorden staat op allesoversport.nl.

Aanvullende dienstverlening voor sport- en beweegaanbieders
Binnen de zogenoemde sportlijn van het sportakkoord zijn er services beschikbaar voor sport- en beweegaanbieders. Hier kunt je de brochure downloaden waarin alle informatie staat. De concrete inzet van de services worden afgestemd met het lokale sportakkoord. De verenigingsadviseur in jouw gemeente kan je vereniging adviseren over de inzet van de services.

Vragen/opmerkingen/meer informatie over het Sportakkoord
Neem contact op met SportSupport
T 023 – 5 26 03 02
E sportakkoord@sportsupport.nl