In het 1e semester van 2020 zal in de gemeente Waterland het lokaal sportakkoord ontwikkeld en vastgesteld worden. Het sportakkoord is de lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord dat in juni 2018 gesloten is.

Om het proces van het realiseren van het lokale sportakkoord te begeleiden is Bas de Wit van SportSupport aangesteld als sportformateur. Waterland trekt hierin samen op met Landsmeer. Zodra het proces concreter bekend is zal deze pagina geüpdatet worden.

Nationaal Sportakkoord

In het Nationaal Sportakkoord zijn zes ambities uitgewerkt. Het is de bedoeling dat het lokale sportakkoord aansluit bij deze ambities, maar deze hoeven niet integraal overgenomen te worden.

Omdat de uitgangssituatie verschilt van de ene tot de andere gemeente kunnen lokaal ook verschillende accenten worden gelegd.

Thema’s:

  1. Inclusief sporten & bewegen
  2. Duurzame sportinfrastructuur
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  4. Positieve sportcultuur
  5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
  6. Topsport die inspireert

Alle informatie over het nationaal sportakkoord en voorbeelden van reeds gesloten lokale/regionale sportakkoorden staat op allesoversport.nl.

Vragen/opmerkingen/meer informatie
Neem contact op met Bas de Wit
T 023 – 30 37 212
E sportakkoord.waterland@sportsupport.nl