In het 1e semester van 2020 zal in de gemeente Waterland het lokaal sportakkoord ontwikkeld en vastgesteld worden. Het sportakkoord is de lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord dat in juni 2018 gesloten is.
Om het proces van het realiseren van het lokale sportakkoord te begeleiden is Bas de Wit van SportSupport aangesteld als sportformateur. Waterland trekt hierin samen op met Landsmeer.

Kick-off bijeenkomst Sportakkoord Waterland
Op woensdag 4 maart kunt u meewerken aan de ontwikkeling van sport en bewegen in Waterland. U bent van harte uitgenodigd om kansen en uitdagingen rondom sport en bewegen samen uit te werken tot het Sportakkoord Waterland.

Locatie: Sociaal Cultureel Centrum De Bolder
’t Spil 1
1141 SB Monnickendam
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Aanmelden: stuur een mail voorzien van naam en organisatie naar sportakkoord.waterland@sportsupport.nl.

Sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Niet eerder is op deze manier zo’n brede lokale samenwerking op het gebied van sport en bewegen tot stand gekomen. Het proces trappen we deze avond af. Het doel is om zoveel mogelijk input op te halen. Een nog te vormen kernteam (vertegenwoordigers van diverse sectoren) zal de input met betrokkenen verwerken tot een concept visie en actieprogramma, hét Sportakkoord Waterland. De voorstellen zullen volgens de huidige planning eind mei teruggekoppeld worden aan alle betrokkenen en geïnteresseerden om met elkaar het sportakkoord te bekrachtigen en vervolgafspraken te maken.

Zie voor meer achtergronden de 2 video’s rechts op deze pagina. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Bas de Wit, zie gegevens onder aan deze pagina.

Inspiratie
Tijdens de Kick Off heeft u de gelegenheid om ideeën en ambities in te dienen. Indien u niet aanwezig kunt zijn of na afloop nog input heeft is het mogelijk om tot 8 maart per mail input aan te leveren. Om u op weg te helpen vindt u hier een pagina met praktijkvoorbeelden.

Nationaal Sportakkoord
In het Nationaal Sportakkoord zijn zes ambities uitgewerkt. Het is de bedoeling dat het lokale sportakkoord aansluit bij deze ambities, maar deze hoeven niet integraal overgenomen te worden. Omdat de uitgangssituatie verschilt van de ene tot de andere gemeente kunnen lokaal ook verschillende accenten worden gelegd.

Thema’s:

  1. Inclusief sporten & bewegen
  2. Duurzame sportinfrastructuur
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  4. Positieve sportcultuur
  5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
  6. Topsport die inspireert

Alle informatie over het nationaal sportakkoord en voorbeelden van reeds gesloten lokale/regionale sportakkoorden staat op allesoversport.nl.

Vragen/opmerkingen/meer informatie
Neem contact op met Bas de Wit
T 023 – 30 37 212
E sportakkoord.waterland@sportsupport.nl