Sportakkoord Waterland
De gezamenlijke partners, actief binnen het kernteam Sportakkoord Waterland, hebben op basis van de input van het werkveld het Sportakkoord Waterland gerealiseerd. Het sportakkoord ligt momenteel ter goedkeuring bij het landelijk projectbureau Sportakkoorden.
Na de zomer wordt het Sportakkoord Waterland gepresenteerd, fysiek ondertekend en nader toegelicht. Hiervoor wordt op een later moment berichtgeving rondgestuurd.

Lees hier het Sportakkoord WaterlandNieuwsbrief 3: Grote stap gezet naar realisatie SportakkoordNieuwsbrief 2: Tussenstand Sportakkoord WaterlandNieuwsbrief 1: Aftrap Sportakkoord WaterlandPresentatie Kick Off bijeenkomstInspiratiepagina

Vragen/opmerkingen/meer informatie Sportakkoord WaterlandNeem contact op met Bas de Wit
T 023 – 30 37 212
E sportakkoord.waterland@sportsupport.nl

Nationaal Sportakkoord
In het Nationaal Sportakkoord zijn zes ambities uitgewerkt. Het is de bedoeling dat het lokale sportakkoord aansluit bij deze ambities, maar deze hoeven niet integraal overgenomen te worden. Omdat de uitgangssituatie verschilt van de ene tot de andere gemeente kunnen lokaal ook verschillende accenten worden gelegd.

Thema’s:

  1. Inclusief sporten & bewegen
  2. Duurzame sportinfrastructuur
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  4. Positieve sportcultuur
  5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
  6. Topsport die inspireert

Alle informatie over het nationaal sportakkoord en voorbeelden van reeds gesloten lokale/regionale sportakkoorden staat op allesoversport.nl.

Aanvullende dienstverlening voor sport- en beweegaanbieders
Binnen de zogenoemde sportlijn van het sportakkoord zijn er services beschikbaar voor sport- en beweegaanbieders. Hiernaast kunt u de brochure downloaden waarin alle informatie staat. De concrete inzet van de services worden afgestemd met het lokale sportakkoord.

Adviseur Lokale Sport in Waterland:
Daan van den Eeckhout
T 06-10 30 07 50
E Daan.vandenEeckhout@knvb.nl