Sportakkoord Waterland
De gezamenlijke partners, actief binnen het kernteam Sportakkoord Waterland, hebben op basis van de input van het werkveld het Sportakkoord Waterland gerealiseerd. Het sportakkoord is goedgekeurd door het landelijk projectbureau Sportakkoorden.
24 augustus is het Sportakkoord Waterland gepresenteerd en fysiek ondertekend. Om de ambitie te bereiken zijn drie prioriteiten gesteld:
• Sport en bewegen meer onder de aandacht
• Toekomstbestendige sport- en beweeginfrastructuur
• Vitale sport- en beweegaanbieders

Deze prioriteiten worden in een aantal projectgroepen nader uitgewerkt.
De projectgroepen worden aangestuurd door de buurtsportcoach van team SportService, de adviseur lokale sport vanuit de KNVB en de beleidsmedewerker sport van de gemeente.

Op dit moment bestaat het kernteam voor de uitwerking van het Sportakkoord uit: Dick Zeegers (Tennisvereniging Ilpendam), Dries van der Eerden (SDOB), Henk Zeeman (SV Marken), Sabine Nelissen (persoonlijke titel), Rachel Plaggenburg (Team Sportservice) en Yvonne Moes (gemeente Waterland). Binnenkort wordt deze pagina overgezet naar de uitvoerende partners Gemeente Waterland en Sportservice Waterland-Zaanstreek.

Voor vragen, opmerkingen en/of meer informatie:

Rachel Plaggenburg
Buurtsportcoach Waterland & Landsmeer

T 0229 – 28 77 00
M 06- 23 08 51 95
E rplaggenburg@teamsportservice.nl

Lees hier het Sportakkoord WaterlandNieuwsbrief 4: Sportakkoord Waterland online!Nieuwsbrief 3: Grote stap gezet naar realisatie SportakkoordNieuwsbrief 2: Tussenstand Sportakkoord WaterlandNieuwsbrief 1: Aftrap Sportakkoord WaterlandPresentatie Kick Off bijeenkomstInspiratiepagina

Nationaal Sportakkoord
In het Nationaal Sportakkoord zijn zes ambities uitgewerkt. Het is de bedoeling dat het lokale sportakkoord aansluit bij deze ambities, maar deze hoeven niet integraal overgenomen te worden. Omdat de uitgangssituatie verschilt van de ene tot de andere gemeente kunnen lokaal ook verschillende accenten worden gelegd.

Thema’s:

  1. Inclusief sporten & bewegen
  2. Duurzame sportinfrastructuur
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  4. Positieve sportcultuur
  5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
  6. Topsport die inspireert

Alle informatie over het nationaal sportakkoord en voorbeelden van reeds gesloten lokale/regionale sportakkoorden staat op allesoversport.nl.

Aanvullende dienstverlening voor sport- en beweegaanbieders
Binnen de zogenoemde sportlijn van het sportakkoord zijn er services beschikbaar voor sport- en beweegaanbieders. Hiernaast kunt u de brochure downloaden waarin alle informatie staat. De concrete inzet van de services worden afgestemd met het lokale sportakkoord.

Adviseur Lokale Sport in Waterland:
Daan van den Eeckhout
T 06-10 30 07 50
E Daan.vandenEeckhout@knvb.nl