Sportcafé Hillegom 2018

By 26 nov 2018Agenda

Programma Sportcafé 2018
Maandag 26 november
Fioretti College Hillegom Van Den Endelaan 5a, 2182 ES Hillegom

19:00 uur Ontvangst
19:30 uur Aanvang Programma
Op weg naar een veiliger sportklimaat
Op 12 december 2017 presenteerde oud-minister Klaas de Vries de uitkomsten van het onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De commissie heeft sinds mei 2017 namens sportkoepel NOC*NSF onderzoek gedaan naar de aard en omvang van seksueel misbruik in de sport. Klaas de Vries benoemde de uitkomsten als ‘zonder meer onthutsend’. Klik hier voor de brief van de gemeente.

Het Nationaal Sportakkoord
Op 29 juni 2018 heeft minister Bruno Bruins samen met vertegenwoordigers van de sport, van gemeenten en andere organisaties het eerste nationale Sportakkoord getekend: ‘Sport verenigt Nederland’. Het is het eindpunt van een intensief voorbereidingstraject en de start van een nieuwe fase, waarin VWS met velen gezamenlijk de ambities wil realiseren. Wat kan dit voor Hillegom betekenen? Klik hier voor meer informatie.

20:45 uur Intermezzo met drankje en hapje
Van kleedkamersessie tot nu
Tijdens het tot stand komen van en de uitvoering van de sport- en beweegnota ‘Hillegom Samen Sportief in Beweging’ speelden de sport- en beweegorganisaties en de partijen uit het sociaal domein een belangrijke rol. Wat is er sindsdien gebeurd? Waar zou verder op ingezet moeten worden? Wat heeft u voor ideeën? Klik hier voor de Sport en Beweegnota van gemeente Hillegom.

Het Nationaal Preventieakkoord
De gezondheid verbeteren van mensen en van Nederland als geheel. Om dat te bereiken, sluit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Nationaal Preventieakkoord met verschillende partijen. In het akkoord leggen zij gezamenlijke maatregelen vast om gezondheidsproblemen aan te pakken. Wat kan dit voor Hillegom betekenen? Klik hier voor meer informatie.

21:45 uur Slotwoord van de wethouder sport
22:00 uur Einde programma met een afsluitende borrel