In Haarlem is een groot en divers verenigingsleven. Er zijn zo’n 140 sportverenigingen en -clubs in Haarlem: van schaken tot badminton, voor de jonge tot en met de oudere inwoners. Verenigingen zijn fundamenteel binnen de samenleving. Om ze sterk en vitaal te houden kunnen ze gebruik maken van de kennis en expertise van de afdeling Verenigingsondersteuning van SportSupport.

Jeroen Koomen is een van de vier Verenigingsondersteuners. “Wij ondersteunen de clubs op alle gebieden waar onze kennis en expertise nodig is. Zo hoeven ze niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden, maar kunnen ze de beschikbare kennis benutten. Het is ondersteuning in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan advies over extra financieringsmogelijkheden of aanvragen van subsidies en gebruik van speciale fondsen, accommodatie, juridische ondersteuning, mediation in bijvoorbeeld een bestuurlijke crisis of gewoon een luisterend oor, helpen de vereniging een nieuwe koers in te laten slaan en nog veel meer. Maar alles gaat altijd in overleg met de club. Wij hebben als verenigingsondersteuners een adviserende rol.” Deze ondersteuning is belangrijk omdat clubs uiteindelijk zelf verder moeten. Op eigen benen staan en het samen doen met alle leden en het bestuur. Ervaring leert dat clubs een groter draagvlak krijgen als veranderingen en ideeën vanuit de club zelf komen dan dat deze worden opgelegd.

Elk jaar staan er een paar vaste onderdelen op het programma zoals het Politiek Sportcafé en het Sportcongres. Daarnaast worden er belangrijke thema’s aangesneden zoals bijvoorbeeld ‘De gezonde sportkantine’. Jeroen: “Wij proberen de sportclubs te motiveren ook een gezondere keuze aan te bieden. Ook hebben we dit jaar actief ingezet om alle Haarlemse verenigingen de ‘Verklaring gelijke behandeling’ te laten ondertekenen. Een verklaring om te onderstrepen dat ondanks wie je bent, je afkomst of je geaardheid, je altijd moet kunnen sporten.” Op 19 februari a.s. staat er een thema-avond op het programma over het gebruik van alcohol in sportkantines. Dit gaat voornamelijk over het schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Door een controle die onlangs uitgevoerd is bij de sportkantines hebben enkele verenigingen een waarschuwing gekregen. Jeroen: “Vandaar dat wij meteen zo’n thema oppakken om samen met verenigingen te kijken hoe je hier als club goed mee om gaat. Op deze avond geven wij onder andere handvatten en handige tools en kunnen verenigingen van elkaar leren. Op al deze avonden zijn alle leden van een vereniging welkom. Ook komt een vereniging vertellen over hoe zij hun club rookvrij hebben gekregen.”

Het Politiek Sportcafé is zoals gezegd een jaarlijks terugkerend fenomeen. Dit jaar staat deze bijeenkomst gepland op 19 maart a.s. met Tom van ‘t Hek als speaker. Op deze avond ontmoeten de clubs de Haarlemse politiek. Jeroen: “Dat is belangrijk want het is voor verenigingen handig om te weten wat er speelt op politiek niveau. De politiek beslist uiteindelijk over bijvoorbeeld een nieuw veld, een verbouwing of accommodatie, dan is het goed om te weten welke wegen je als vereniging kunt of moet bewandelen.”

De sportclubs en verenigingen weten SportSupport steeds beter te vinden. De bestuurswisselingen, die eens in de 3 tot 5 jaar plaatsvinden, maken het soms wel lastig. “Je hebt na zo’n wisseling weer te maken met nieuwe mensen die je weer opnieuw moet leren kennen. Je begint als het ware weer opnieuw. Maar de meerwaarde is er en ik zou ook graag een oproep doen aan alle leden van verenigingen: loop je ergens tegenaan binnen je vereniging, bespreek dit met je eigen bestuur en kijk daarnaast of wij een helpende hand kunnen bieden. ” Aldus Jeroen.

SportSupport voert verenigingsondersteuning uit in opdracht van Gemeente Haarlem.