Aangepast sporten is het sporten voor mensen die vanwege hun beperking hinder ervaren om aan sport- en beweegactiviteiten mee te doen. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke of een lichamelijke beperking, maar ook psychische klachten of chronische aandoeningen kunnen een belemmering vormen. Dennis van der Snoek (27) is coördinator aangepast sporten bij Stichting SportSupport Kennemerland. ‘Sport en bewegen met een beperking is nog lang niet voor iedereen altijd even vanzelfsprekend. Ook verkijkt men zich er vaak op hoe groot de doelgroep precies is en hoe moeilijk bereikbaar in sommige gevallen. Het verdient daarom echt onze aandacht.’

 

Inclusief sporten

In het Nationaal Sportakkoord wordt Inclusief Sporten als belangrijk thema behandeld; het houdt in dat iederéén in Nederland kan deelnemen aan sporten en bewegen, welke achtergrond, leeftijd, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid iemand ook heeft. ‘Of welke lichamelijke of mentale beperking dus’, vult Dennis aan. ‘Er zijn veel uiteenlopende redenen waarom iemand niet mee kan doen aan de sport- en beweegcultuur, en Inclusief Sporten is het thema dat al die problemen moet tackelen. Aangepast sporten vormt dus een groot onderdeel van het thema Inclusief Sporten, maar niet het enige.’

Aanbod

Voorwaarde voor een inclusieve sportcultuur is dat er genoeg aanbod is voor de enorm diverse doelgroep. Dat betekent continu in gesprek blijven, ook met de sport- en beweegaanbieders en de ‘schil’ eromheen. Dennis: ‘Behalve met leerlingen en docenten van het speciaal onderwijs praat ik met mensen in de zorg, begeleiders en de diverse behandelaars zoals fysiotherapeuten en revalidatieartsen. Zo creëer je een netwerk waaruit je informatie ophaalt om mee aan de slag te gaan. Ideaal is natuurlijk dat iedereen met een beperking kan kiezen welke sport het beste bij hem of haar past, want het is nauwelijks inclusief te noemen wanneer je in een rolstoel zit en er voor jou alleen rolstoeltennis te doen is.’

Beweegvraag

SportSupport zet zich in om het individu optimaal te ondersteunen en beweegt daarbij steeds meer richting de rol van sport- en beweegconsulent. ‘We willen met iedereen die een speciale sport- of beweegvraag heeft op zoek gaan naar de activiteit waar hij of zij zich het prettigst bij voelt. En we kijken ook altijd naar de mogelijkheden voor vervoer en financiën.’

Ook organiseert SportSupport zelf evenementen voor aangepast sporten. Zo stonden in mei de speciale sportdag en sportavond voor mensen met een verstandelijke beperking op de planning en in september de rolstoelsportdag. Helaas moesten beide evenementen vanwege corona worden uitgesteld. Wel waren de buurtsportcoaches aangepast sporten aanwezig op de ‘SportSupport Zomertour’ en was er dit jaar een ‘Special Sportnight’ voor kinderen van het speciaal onderwijs.

Contact

Heb je zelf een beperking, heeft iemand in jouw omgeving een beperking of wil je sport gaan aanbieden voor een specifieke doelgroep? Dan nodigt Dennis je graag uit om in gesprek te gaan via dvdsnoek@sportsupport.nl. Uitgebreide informatie over aangepast sporten is verder te vinden op unieksporten.nl.

 

Leerlingen van de Gunningschool SO tijdens de SportNite activiteit.