De stichting Telstar Thuis in de Wijk vormt een paraplu voor uiteenlopende projecten en initiatieven, gericht op leefbaarheid in de wijken, deelname aan de lokale samenleving, onderling respect, poster_2017 educatie en een gezonde, sportieve en verantwoorde levensstijl. Sport en jongeren zijn bij deze maatschappelijk betrokken projecten een belangrijk aandachtsgebied én een belangrijke rode draad.

Een van de projecten is de Telstar Streetleague, een voetbaltoernooi voor jongens en meisjes van 12 t/m 16 jaar met voorrondes in de wijken en dé finale in het Rabobank IJmond Stadion. Het project past goed binnen het Velsense sportbeleid om jongeren te stimuleren tot bewegen én met behulp van sport en bewegen in te zetten voor de maatschappij.

Stichting SportSupport Kennemerland (SportSupport) is partner van de gemeente in de uitvoering van het sportbeleid. Met de inzet van de buurtsportcoaches wordt uitvoering gegeven aan het beleid. Zij zijn in de wijk de sport- en beweeggezichten, zij stimuleren, faciliteren en/of organiseren sport- en beweegactiviteiten, zo ook de Telstar Streetleague. De doelstellingen sluiten naadloos op elkaar aan.

Buurtsportcoach José Nonnekens zal namens SportSupport stichting Telstar in de Wijk ondersteunen in de organisatie en coördinatie van de Streetleague. Samen met Telstar, collega buurtsportcoaches en de buurtsporters van Welzijn Velsen gaat zij de voorrondes in de wijken én de wijkbijdrage (waarvoor de teams ook punten kunnen krijgen) organiseren. In elke dorpskern van de gemeente Velsen alsmede in Haarlem-Noord en mogelijk in Beverwijk vinden in juni en juli de voorrondes plaats, de grote finale zal na de zomervakantie plaats vinden in het Rabobank IJmond Stadion. De teams kunnen zich vanaf heden aanmelden via telstarstreetleague.nl.

Jan Hinloopen, namens Telstar Thuis in de Wijk, en Bas de Wit, namens SportSupport ondertekenden tijdens de 9e ZorgSpecialist Loop in het Rabobank IJmond Stadion de samenwerkingsovereenkomst.

VELSEN-ZUID : Start Kids Obstaclerun bij de ZorgSpecialist loop, startschot door Jan Hinloopen namens Telstar Thuis in de Wijk. FOTO : RON PICHEL

VELSEN-ZUID : Start Kids Obstaclerun bij de ZorgSpecialist loop, startschot door Jan Hinloopen namens Telstar Thuis in de Wijk. FOTO : RON PICHEL