Sportakkoord Landsmeer
De gezamenlijke partners, actief binnen het kernteam Sportakkoord Landsmeer, hebben op basis van de input van het werkveld het Sportakkoord Landsmeer gerealiseerd. Het sportakkoord ligt momenteel ter goedkeuring bij het landelijk projectbureau Sportakkoorden.

Na de zomer wordt het Sportakkoord Landsmeer gepresenteerd, fysiek ondertekend en nader toegelicht. Hiervoor wordt op een later moment berichtgeving rondgestuurd.

                                                                   

Lees hier het Sportakkoord LandsmeerNieuwsbrief 3: Grote stap gezet naar realisatie SportakkoordNieuwsbrief 2: Tussenstand Sportakkoord LandsmeerNieuwsbrief 1: Aftrap Sportakkoord LandsmeerPresentatie Kick Off bijeenkomstInspiratiepagina

Vragen/opmerkingen/meer informatie Sportakkoord
Neem contact op met Bas de Wit
T 023 – 30 37 212
E sportakkoord.landsmeer@sportsupport.nl

Nationaal Sportakkoord
In het Nationaal Sportakkoord zijn zes ambities uitgewerkt. Het is de bedoeling dat het lokale sportakkoord aansluit bij deze ambities, maar deze hoeven niet integraal overgenomen te worden. Omdat de uitgangssituatie verschilt van de ene tot de andere gemeente kunnen lokaal ook verschillende accenten worden gelegd.

Thema’s:

  1. Inclusief sporten & bewegen
  2. Duurzame sportinfrastructuur
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  4. Positieve sportcultuur
  5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
  6. Topsport die inspireert

Alle informatie over het nationaal sportakkoord en voorbeelden van reeds gesloten lokale/regionale sportakkoorden staat op allesoversport.nl.

Aanvullende dienstverlening voor sport- en beweegaanbieders
Binnen de zogenoemde sportlijn van het sportakkoord zijn er services beschikbaar voor sport- en beweegaanbieders. Hiernaast kunt u de brochure downloaden waarin alle informatie staat. De concrete inzet van de services worden afgestemd met het lokale sportakkoord.

Adviseurs Lokale Sport in Landsmeer:
Sabine van Lochem
svanlochem@teamsportservice.nl

Jantine Kloppenburg
jkloppenburg@teamsportservice.nl

T 0229-287700