Sportakkoord Landsmeer
In het 1e semester van 2020 zal in de gemeente Landsmeer het lokaal sportakkoord ontwikkeld en vastgesteld worden. Het sportakkoord is de lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord dat in juni 2018 gesloten is.
Om het proces van het realiseren van het lokale sportakkoord te begeleiden is Bas de Wit van SportSupport aangesteld als sportformateur. Landsmeer trekt hierin samen op met Waterland.

Proces realisatie Sportakkoord Landsmeer

 1. Na 2 maart, de Kick-off, heeft sportformateur Bas de Wit alle input verwerkt in een grote excel sheet. De input is gedeeld met de kerngroep.
 2. De kerngroep heeft eind maart de input besproken in een videocall en keuzes gemaakt voor de thema’s van het Sportakkoord Landsmeer.
 3. De leden van de kerngroep werken deze thema’s in april concreet uit. Tevens bespreekt de SAR de inzet van de services met Jantine Kloppenburg, Adviseur Lokale Sport.
 4. In mei worden deze uitwerkingen besproken en door Bas de Wit verwerkt tot het Sportakkoord Landsmeer
 5. Na akkoord van alle kerngroepleden is het Sportakkoord Landsmeer lokaal vastgesteld en wordt het akkoord in juni ingediend bij het landelijk projectbureau.
 6. In september wil de kerngroep de uitvoering van Sportakkoord Landsmeer aan jullie presenteren.

Inzet services nu al mogelijk
De services voor de sport- en beweegaanbieders zijn nu al in te zetten. Jantine Kloppenburg heeft hiervoor maandag 2 maart een eerste inventarisatieronde gemaakt langs de aanwezigen. Waar de behoefte reeds concreet is zal zij met de sport- en beweegaanbieder(s) concrete afspraken maken. Naast het inzetten van de services zal Jantine er op toezien dat de sport- en beweegaanbieders goed aangehaakt worden en een plek krijgen in het Sportakkoord, zowel in het opstellen als in de uitvoering.

                                                                   

Nieuwsbrief 3: Grote stap gezet naar realisatie SportakkoordNieuwsbrief 2: Tussenstand Sportakkoord LandsmeerNieuwsbrief 1: Aftrap Sportakkoord LandsmeerPresentatie Kick Off bijeenkomstInspiratiepagina

Vragen/opmerkingen/meer informatie Sportakkoord
Neem contact op met Bas de Wit
T 023 – 30 37 212
E sportakkoord.landsmeer@sportsupport.nl

Nationaal Sportakkoord
In het Nationaal Sportakkoord zijn zes ambities uitgewerkt. Het is de bedoeling dat het lokale sportakkoord aansluit bij deze ambities, maar deze hoeven niet integraal overgenomen te worden. Omdat de uitgangssituatie verschilt van de ene tot de andere gemeente kunnen lokaal ook verschillende accenten worden gelegd.

Thema’s:

 1. Inclusief sporten & bewegen
 2. Duurzame sportinfrastructuur
 3. Vitale sport- en beweegaanbieders
 4. Positieve sportcultuur
 5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
 6. Topsport die inspireert

Alle informatie over het nationaal sportakkoord en voorbeelden van reeds gesloten lokale/regionale sportakkoorden staat op allesoversport.nl.

Aanvullende dienstverlening voor sport- en beweegaanbieders
Binnen de zogenoemde sportlijn van het sportakkoord zijn er services beschikbaar voor sport- en beweegaanbieders. Hiernaast kunt u de brochure downloaden waarin alle informatie staat. De concrete inzet van de services worden afgestemd met het lokale sportakkoord.

Adviseurs Lokale Sport in Landsmeer:
Sabine van Lochem
svanlochem@teamsportservice.nl

Jantine Kloppenburg
jkloppenburg@teamsportservice.nl

T 0229-287700