Verenigingen

 

Haarlems Sportakkoord

1
1

Actuele thema’s uitdiepen

 

Een aantal keer per jaar staan andere thema’s centraal. Heeft u een thema welke u verder wilt behandelen of meer over wilt weten. Deel dit met ons zodat wij hier mee aan de slag kunnen en samen onze kennis met elkaar kunnen delen en iedereen optimaal kunnen informeren

De werken momenteel aan de volgende thema’s:

Stoptober

Rokers in heel Nederland helpen elkaar vanaf 1 oktober weer om te stoppen met roken. SportSupport en GGD-Kennemerland nodigen ook uw sportvereniging uit om mee te doen aan Stoptober 2018.

Stoptober is een campagne die rokers uitdaagt om gedurende de maand oktober niet te roken. In 2018 wordt de campagne voor de vijfde keer in Nederland georganiseerd door de KWF Kankerbestrijding, Alliantie Nederland Rookvrij, Hartstichting, het Longfonds en in samenwerking met het Trimbos instituut en de GGD’en.

“Veel rokers willen graag stoppen. Na 28 dagen niet roken, heb je vijf keer meer kans om blijvend niet meer te roken”

Wat kan Stoptober voor uw sportvereniging betekenen? Lees hier verder.

Verklaring gelijke behandeling in de sport

Diversiteit in de sport. Of het nu gaat over afkomst, geloof, sekse, seksuele gerichtheid of wat dan ook… binnen de sport dien je jezelf te kunnen zijn!

Landelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er met enige regelmaat een drempel wordt ervaren om lid te worden van een sportvereniging. Zo is bijvoorbeeld onder homoseksuele mannen vastgesteld dat er gemiddeld minder aan teamsporten zoals voetbal wordt gedaan. Vaak als gevolg van gevoelens van onveiligheid en ongemak. Tegelijkertijd blijkt het ervaren van drempels regelmatig gebaseerd op vooroordelen en ondervindt men eenmaal actief bij een vereniging de vooraf gevreesde gevoelens niet of nauwelijks.

Om in beide en andere gevallen de drempels te slechten, kent het Haarlemse sportbeleid specifieke aandacht voor diversiteit in de sport. De ‘Verklaring gelijke behandeling in de sport’ wordt actief bij alle sportverenigingen onder de aandacht gebracht. Doelstelling van deze verklaring is de sportvereniging te informeren over en te helpen bij het implementeren van een positief beleid inzake diversiteit. Door het tekenen van deze verklaring, geeft een sportvereniging openlijk aan haar beleid hierop in te richten en in de geest van fair play, acceptatie en respect en gelijke behandeling te willen stimuleren.

Samen met Bureau Discriminatiezaken, COC en de Alliantie Gelijkspelen brengt SportSupport deze belangrijke kwestie onder de aandacht van de sportverenigingen. SportSupport committeert zich aan het thema “Diversiteit in de Sport” en stelt zich ten doel om meer bewustzijn bij verenigingen te creëren, alsmede een klimaat te willen scheppen waarin leden zich open durven te stellen, drempels worden verlaagd en gelijke behandeling van een ieder bespreekbaar wordt en blijft binnen het verenigingsleven.

Download hier de ‘Verklaring gelijke behandeling in de sport’

Elke vereniging een EHBO-er!

Bij de meeste trainingen en wedstrijden gaat het gelukkig goed maar soms gaat het (erg) fout. Voor deze situaties is de EHBO-er erg nuttig en kan hij direct hulp verlenen aan het slachtoffer. Omdat het voor de sportvereniging vaak niet haalbaar is voor een aantal mensen of 1 persoon een cursus aan te bieden willen wij de krachten bundelen. Door het delen van de kosten kunnen wij dit voordelig aanbieden. Een gecertificeerd opleider vanuit de Reddingsbrigade Haarlem zal de lessen verzorgen. Heeft u interesse? Stuur een email.

Sportvereniging en het Sociaal Domein

Met dit project komen wij graag tot concrete matches waarbij de sterke punten van verenigingen worden gecombineerd met de behoeften van kwetsbare groepen. Door deelname aan de activiteiten worden de groepen fysiek actiever. Ze worden opgenomen in het netwerk van de verenigingen, waardoor het aantal sociale contacten toeneemt. Waar mogelijk worden zij ondersteund en begeleid om ook bij de organisatie van de activiteiten een bijdrage te leveren. Het doel voor de vereniging is het vergroten van het bestaansrecht door een breder aanbod en een groter draagvlak voor activiteiten en organisatie. Wilt u als vereniging ook graag een bijdrage leveren binnen het Sociaal Domein, dan gaan wij graag in gesprek over de mogelijkheden.

Wilt u meer over de actuele thema’s of wilt u een thema onder de aandacht brengen? Neem gerust contact op!
Centrum/Zuid-West: Danielle Krijger
Noord: Jessica Frans
Oost: Renger van Grinsven
Schalkwijk: Jeroen Koomen