In een gezamenlijke opdracht van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem en Velsen voert het Mulier Instituut in 2016 een vitaliteitsmonitor uit bij de sportverenigingen in deze gemeenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Sportsupport Kennemerland en geeft inzicht in de vitaliteit van de verenigingen in Bloemendaal, Haarlem en Velsen.

De vitaliteit wordt bepaald door enerzijds de index organisatiekracht. Deze geeft inzicht in de mate waarin de verenigingen in staat zijn het sportaanbod te organiseren voor de (potentiële) leden. Anderzijds door de index maatschappelijke functie van sportverenigingen. In welke mate hebben sportverenigingen een bredere maatschappelijke oriëntatie buiten hun reguliere sportaanbod? Door deze indexen met elkaar te combineren wordt in kaart gebracht hoe vitaal sportverenigingen zijn.

De resultaten uit het vitaliteitsonderzoek kunnen worden gebruikt om de gemeenten te adviseren over het sportbeleid en over ondersteuning van sportverenigingen bij het realiseren van hun ambities.

De eindrapportage wordt eind 2016 verwacht.