Topsport

Talenten ontplooien

 

Talent vraagt om ontdekking en de juiste ontwikkeling. SportSupport zorgt voor een structuur in de regio Haarlem waarbinnen talenten kunnen excelleren. Hiertoe hebben wij Stichting Topsport Kennemerland opgericht. Deze stichting zorgt voor krachtenbundeling tussen topsportclubs en –verenigingen. We optimaliseren alle randvoorwaarden en zorgen voor betrokkenheid van publiek en bedrijfsleven. In dit sportieve klimaat kunnen talenten zich doelgericht ontwikkelen tot topsporters.

Wilt u meer weten over Topsport Kennemerland? Bel dan met Jerry Buitendijk op 023 526 03 02.