Onderwijs

Onderwijs

Sport, bewegen en gezondheid verdienen nadrukkelijk aandacht binnen het onderwijs. De kwaliteit hiervan hangt voor een belangrijk deel af van docenten, participatie en aanwezige lokale verbindingen. SportSupport ondersteunt jouw (brede) school met behulp van vakleerkrachten die bij ons in dienst zijn. We organiseren onder- en naschoolse sportactiviteiten en schoolsporttoernooien in de regio. Onze buurtsportcoaches kunnen verbindingen leggen met maatschappelijke partners zoals sportverenigingen, zorg-, gezondheids- en welzijnsorganisaties. Kortom: lokaal maatwerk verzorgen! Voor het speciaal onderwijs heeft SportSupport een aangepast programma ontwikkeld. Op deze manier kan ook aan kinderen met een beperking goed sportonderwijs worden geboden.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Niet ieder gezin heeft de financiën om lidmaatschap van een sportvereniging mogelijk te maken. SportSupport wil daar graag iets in betekenen. Daarom zijn wij intermediair voor Jeugdfonds Sport & Cultuur, ter ondersteuning aan kinderen uit gezinnen met een kleine beurs. Dus komt jouw onderwijsinstelling hiermee in aanraking? Verwijs de kinderen en hun ouders dan naar SportSupport. Wij helpen hen graag op weg met de aanvraag.

Wil je weten wat wij allemaal kunnen betekenen voor jouw school. Bel of mail dan met:
Marije de Wolf – mdewolf@sportsupport.nl – 023 526 03 02
Tim Joon – tjoon@sportsupport.nl – 023 303 72 57
Peter van der Aart – pvdaart@sportsupport.nl – 023 303 72 20