Onderwijs

Onderwijs

Sport, bewegen en gezondheid verdienen nadrukkelijk aandacht binnen het onderwijs. De kwaliteit hiervan hangt voor een belangrijk deel af van docenten, participatie en aanwezige lokale verbindingen. SportSupport ondersteunt uw (brede) school met behulp van vakleerkrachten die bij ons in dienst zijn. We organiseren onder- en naschoolse sportactiviteiten en schoolsporttoernooien in de regio. En onze buurtsportcoaches kunnen verbindingen leggen met maatschappelijke partners zoals sportverenigingen, zorg-, gezondheids- en welzijnsorganisaties. Kortom: lokaal maatwerk verzorgen! Voor het speciaal onderwijs heeft SportSupport een aangepast programma ontwikkeld. Op deze manier kan ook aan kinderen met een beperking goed sportonderwijs worden geboden.

Jeugdsportfonds
Niet ieder gezin heeft de financiën om lidmaatschap van een sportvereniging mogelijk te maken. SportSupport wil daar graag iets in betekenen. Daarom zijn wij intermediair voor Jeugdsportfonds, ter ondersteuning aan kinderen uit gezinnen met een kleine beurs. Dus komt uw onderwijsinstelling hiermee in aanraking? Verwijst u de kinderen en hun ouders dan naar SportSupport. Wij helpen hen graag op weg met de aanvraag.

Wilt u weten wat wij allemaal kunnen betekenen voor uw school. Bel of mail dan met Marije de Wolf via 023 – 526 03 02 of mail mdewolf@sportsupport.nl.