Verenigingen

 

Haarlems Sportakkoord

1
1

Subsidies voor sportverenigingen

Tegemoetkoming Energiekosten

De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling) is een tijdelijke tegemoetkoming voor sportverenigingen die 50 procent van de kostenstijgingen voor energieverbruik compenseert boven een drempelprijs. U kunt gebruik maken van de TEK-regeling wanneer de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet van de verenigingen. Vanaf 21 maart tot 2 oktober 2023 is het mogelijk deze ondersteuning aan te vragen. Als vereniging vraagt u met terugwerkende kracht aan voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen:

  • De energiekosten bedragen minimaal 7% van de totale omzet.
  • De vereniging heeft een zakelijk energiecontract op naam van de vereniging.

Ga voor meer informatie, uitgebreide uitleg van de voorwaarden en direct aanvragen naar de website van het RVO.

Subisidie Sportgoederen

Sportorganisaties laten Haarlemmers bewegen en plezier met elkaar beleven. Deze organisaties hebben vaak materiaal nodig om hun sport goed uit te kunnen oefenen. Daarom stelt de gemeente jaarlijks € 25.000 subsidie beschikbaar. Sportorganisaties kunnen hiermee sportgoederen kopen. Klik hier voor meer informatie over de subsidie sportgoederen en voor de actuele stand van subsidieaanvragen.

Stimulering Bouw en onderhoud van Sportaccommodaties

Via de subsidieregeling ‘stimulering Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties’ (BOSA) kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen. Lees hier meer over de BOSA-regeling.

Subsidie breedtesport

Wanneer u voor een non-profit sportorganisatie een evenement of sportstimuleringsactiviteit organiseert kunt u daar subsidie voor aanvragen bij de Gemeente Haarlem. Dit kan tot maximaal 5.000 euro. De Subsidie breedtesport heeft als doel sport en bewegen te stimuleren. Bijvoorbeeld voor een jubileum die wordt aangevuld met leuke beweegactiviteiten, clinics die u wilt verzorgen op scholen in de buurt of een buurttoernooi. Op deze pagina hebben wij de belangrijkste informatie, voorwaarden en data op een rij gezet.

Duurzaamheidslening gemeente Haarlem

Als sportvereniging kunt u ook een Duurzaamheidslening van maximaal € 25.000 aanvragen om energiebesparende maatregelen te financieren. Denk aan zonnepanelen, dakisolatie of een warmtepomp. U vraagt de Duurzaamheidlening online aan. Klik hier voor meer informatie over de lening en aanvraagprocedure.