Onderwijs

Buurtsportcoach

 

De buurtsportcoach is in een gebied (buurt, stadsdeel, dorpskern, gemeente) actief als professional die sport versterkt en verbind. In uw gebied en voor uw school kan de buurtsportcoach verbindingen leggen met maatschappelijke partners, zoals sportverenigingen, zorg, gezondheid en welzijn. De buurtsportcoach kan bijvoorbeeld op en om school sport-/beweegactiviteiten organiseren, optreden als brede schoolcoördinator, doceren van gymles of de gezonde school implementeren. Binnen de gestelde kaders biedt de buurtsportcoach maatwerk.

SportSupport treedt in opdracht van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hillegom en Velsen op als werkgever van buurtsportcoaches. Elke gemeente heeft specifiek beleid op de inzet van de buurtsportcoaches.

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit bouwt voort op de Impuls brede scholen, sport en cultuur waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. 2.900 Buurtsportcoaches gaan actief aan de slag. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector (zorg, welzijn, kinderopvang, jeugdzorg of bedrijfsleven), dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.

SportSupport en de buurtsportcoaches
SportSupport treedt namens de gemeenten Haarlem en Hillegom op als werkgever van de buurtsportcoaches en voert de projectleiding. SportSupport zet in op lokaal maatwerk. De buurtsportcoach koppelt de behoeften van de lokale organisatie aan het gemeentelijk beleid (sport, onderwijs, jeugd, welzijn, gezondheid, veiligheid). De inzet van de buurtsportcoach kan zowel wijkgeorienteerd als sportspecifiek zijn en met een accent op uitvoeren of coördineren.

Wilt u meer weten over inzet van buurtsportcoaches in uw gemeente? Neem contact op met Bas de Wit, 023 – 526 03 02 of mail bdewit@sportsupport.nl