SportSupport

Informatie over bijdragen Sportakkoord

Het Haarlems Sportakkoord wil inwoners in beweging brengen door mensen te verbinden die nieuwe initiatieven gaan realiseren.

Heb jij een idee of initiatief dat bijdraagt aan het Haarlemse sportakkoord? Of wil je zelf bijdragen aan het akkoord? Wat mooi! Wij kunnen je verder helpen. Kijk hieronder welke situatie bij jou past.

1. Ik heb een idee, maar ik weet nog niet goed hoe ik hiermee verder kan.

Mijn idee past binnen één of meerdere van de volgende thema’s binnen het Sportakkoord:

 1. Inclusief sporten en bewegen
 2. Duurzame sportinfrastructuur
 3. Vitale sport- en beweegaanbieders
 4. Positieve sportcultuur
 5. Van jongs af aan vaardig in bewegen
 6. Topsport die inspireert

 Neem contact op met één van de buurtsportcoaches via sportakkoord@sportsupport.nl of bel met 023-5260302

3. Ik heb een idee en weet ook al hoe ik dit wil uitvoeren. Ik ben (samen met mijn partners) op zoek naar financiering.

Welke stappen neem ik?

 • Neem contact op met één van de buurtsportcoaches via sportakkoord@sportsupport.nl over je idee of initiatief. Je wordt vervolgens gekoppeld aan een buurtsportcoach. Deze buurtsportcoach blijft je ‘vaste’ contactpersoon waarbij je ook altijd terecht kunt met vragen;
 • Afhankelijk van hoever je idee is uitgewerkt, zal de buurtsportcoach je vragen om dit intakeformulier in te vullen [link toevoegen]. Je kunt het formulier ook gezamenlijk met de buurtsportcoach invullen of je idee presenteren via een filmpje. Uiteindelijk is het ingevulde intakeformulier je ‘aanvraag’.
 • Je ontvangt binnen 3 weken reactie op de aanvraag voor jouw initiatief en een evt. financiële aanvraag. Mogelijk wordt nog om extra verduidelijking gevraagd. Ook hierbij helpt de buurtsportcoach je.

Bij de beoordeling van het initiatief wordt gelet op de volgende punten :

 1. Duurzaamheid [wat gebeurt er na afloop financiering]
 2. Voorstellen moet bijdragen aan de doelstelling en passen binnen de zes bouwstenen van het Haarlems Sportakkoord.
 3. Bij de voorstellen moeten meerdere partners binnen en buiten de sport betrokken zijn.
 4. Voorstellen moeten onderscheidend zijn ten opzichte van reeds geselecteerde projecten (of daarbij aansluiten).
 5. De resultaten moeten overdraagbaar zijn naar andere projecten in Haarlem.

Wat wordt er van mij/van ons verwacht?

 • Halverwege én aan het einde van het traject verzamel je over 3 elementen vanuit je initiatief een aantal (tussentijdse) resultaten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aantal deelnemers of de mate waarin partners betrokken zijn. Je spreekt bij de start af welke elementen je wil bijhouden.
 • Je sluit aan bij het jaarlijkse sportakkoord-event en deelt daar de belangrijkste tips en tips van je project. Zo zorgen we ervoor dat we van elkaar leren en gezamenlijk de sport in Haarlem nog groter maken!
 • Lever minimaal 1 keer leuk beeldmateriaal aan (foto/film)! TTT kan jullie hierbij helpen. Gebruik ook het logo van het Haarlems Sportakkoord in je eigen uitingen.