Verenigingsadvies

Project Omschrijving Doelstelling Rapportage 2023

Project
Nieuwsflits en tevredenheidsonderzoek

Omschrijving
Gevraagd en ongevraagd worden verenigingen ondersteund op verschillende thema’s zodat de vereniging duurzaam aanbod blijft aanbieden en het voortbestaan van de vereniging wordt geborgd.
Doelstelling
Informeren en ondersteunen van de verschillende verenigingen in de gemeente Bloemendaal. Door middel van onderzoek ons aanbod aanpassen aan de behoefte.
Rapportage 2023
Nieuwsflits
Er zijn dit half jaar 7 nieuwsflitsen verstuurd (nieuwsbrieven met 1 onderwerp). De nieuwsflits is naar gemiddeld 95 ontvangers gegaan. Open Rate: 55%
 
Onderwerpen nieuwsflitsen:
– Uitnodiging Sportcafé
– Energie/TEK (Tegemoetkoming Energiekosten)
– Verduurzamen
– Club Clean Up 2023
– Rookvrij
– Huldiging Sportkampioenen
– Week van Respect 2023
 
Tevredenheidsonderzoek
In 2023 hebben we weer een nieuw tevredenheidsonderzoek uitgestuurd. Bij verenigingen hebben we deze vragenlijst gekoppeld aan de vragenlijst voor het jaargesprek. Omdat we ook bij scholen wilden starten met jaargesprekken, hebben we voor hen deze lijsten ook aan elkaar gekoppeld.
 

“Stimuleren van sport en bewegen, traditie, positief contact tussen kinderen uit heel Bennebroek.”

“Leuk en het voegt iets toe aan het aanbod dat kinderen regulier of op school hebben.”
 
“Uitdagend aanbod wat we zelf niet kunnen organiseren.”
 
“Het is passend bij onze visie op bewegen.”
 
aantal antwoorden van scholen op de vraag waarom zij meedoen met het aanbod wat wordt georganiseerd door SportSupport.

Project
Jaargesprekken

Omschrijving
Het gesprek aangaan met alle sportverenigingen in Bloemendaal, om bekendheid te creëren, te horen wat er speelt en te ondersteunen waar nodig.
Doelstelling
We willen uiteindelijk met alle sportverenigingen in de gemeente Bloemendaal een jaargesprek.
Rapportage 2023

Verenigingen
De verenigingen die in 2022 een jaargesprek met ons hebben gehad, hebben voor 2023 weer een nieuwe uitnodiging gekregen. Er hebben nog geen nieuwe jaargesprekken plaatsgevonden. Dit komt doordat de meeste jaargesprekken pas in, of net na, de zomer plaatsvonden. Wel zijn er adviesgesprekken geweest met TV Vogelenzang en Golfclub Mariënweide, maar deze hadden een ander onderwerp.

Scholen
We proberen voor de zomer bij nog zo veel mogelijk basisscholen langs te gaan voor een jaargesprek. Doel van het jaargesprek is kennis te maken met de directie en/of gymdocent en om te vertellen wat we allemaal doen. Ook horen we graag aan wat er op de scholen speelt, zodat we eventueel kunnen ondersteunen waar dat nodig is.

De vragenlijst is door 10 scholen ingevuld. Er heeft inmiddels met 3 scholen een jaargesprek plaatsgevonden. Een deel van de scholen heeft aangegeven pas in het nieuwe schooljaar een jaargesprek te willen (bijvoorbeeld omdat er nog een wisseling in directie of gymdocent gaat plaatsvinden) en met het andere deel wordt geprobeerd nog een jaargesprek in te plannen.
 

 

 

Evenementen

Project Omschrijving Doelstelling Rapportage 2023

Project
Koningsspelen

Omschrijving
De Koningsspelen worden aangeboden aan alle leerlingen uit groep 5 t/m 8 van de gemeente Heemstede en Bloemendaal. CIOS, verenigingen en Inholland bieden sporten aan op het strand van Bloemendaal aan Zee. We willen kinderen ook kennis laten maken met de verschillende VO opties in de regio. Dit doen we door VO scholen een deel van de organisatie op de school op zich te nemen.

Sportbeleving en plezier staan op deze dag voorop.

Doelstelling
Een sportieve dag creëren waarbij emotionele, persoonlijke en sociale waarden voorop staan. Plezier, leren, samenwerking en kennis maken met leerlingen van andere scholen zijn hierin het belangrijkst. 
Rapportage 2023

Op vrijdag 21 april 2023 was het weer tijd voor de Koningsspelen! Het was een fantastische dag met lekker weer en heel veel blije kinderen.

We organiseerden hem dit jaar op 3 verschillende locaties:
– Op het strand van Bloemendaal aan Zee (800 kinderen)
– Op het sportpark in Heemstede (200 kinderen)
– Bij het Kennemer Lyceum in Overveen (200 kinderen)

Op het strand werden de clinics gegeven door verenigingen, studenten van Inholland Sportkunde en scholieren van de Hartenlust. Op het sportpark namen de scholieren van het Haemstede-Barger de clinics voor hun rekening. Bij het Kennemer Lyceum lag de organisatie bijna volledig in handen van de sportklassen daar. Zij bedachten zelf het doordraaischema en alle sporten en spellen.

Dansschool Jolein organiseerde op elke locatie de opening. Als warming-up werd de ZiggZagg gedanst. Op het strand waren de burgemeester van Heemstede en de sportwethouder van Bloemendaal aanwezig. De sportwethouder van Heemstede opende de Koningsspelen op het Sportpark.

We kijken terug op een zeer geslaagde editie!

Project
Buitenspeeldag

Omschrijving
Een landelijke dag om het belang van buitenspelen onder de aandacht te brengen.
Doelstelling
1 keer per jaar samen met Welzijn Bloemendaal alle kinderen in Overveen achter de tv vandaan halen en ze kennis te laten maken met verschillende activiteiten. Door middel van een enthousiaste begeleiding en inhoudelijk sport en spelaanbod het buitenspelen onder kinderen promoten.
Rapportage 2023

De Buitenspeeldag dit jaar was een groot succes! Meer dan 250 kinderen kwamen op woensdag 14 juni 2023 naar het veld achter de Sparrenbosschool om te sporten en te spelen.

Samen met Welzijn Bloemendaal hebben we verschillende activiteiten voor ze klaargezet. Ze konden over de stormbaan, op het springkussen, lasergamen, voetballen, tennissen, knotshockeyen, trefballen en ook was er een creatieve hoek, waar ze konden tekenen en kleuren, maar ook werden geschminkt en een glittertattoo konden laten zetten.

Vooral de Sparrenbosschool, de Willinkschool en de Franciscusschool waren goed vertegenwoordigd, maar er waren ook kinderen van IKC De Paradijsvogel en zelfs van de BSV in Bloemendaal.

Het weer was top. Er stond een ton met water en ook was er voor ieder kind een stuk fruit, gesponsord door de Coop in Vogelenzang. De samenwerking met Welzijn Bloemendaal was heel fijn en we kijken alweer uit naar volgend jaar.

Project
Peuterinstuif

Omschrijving
Het aanbieden van een sportinstuif om de jongste jeugd van Bloemendaal en hun ouders het belang in te laten zien van bewegen en de jeugd motorisch vaardiger te maken.
Doelstelling
Op een locatie in Bloemendaal zo veel mogelijk peuters (2 tot 4 jaar) in beweging te brengen en het plezier van bewegen te laten ervaren.
Rapportage 2023

Sinds de afgelopen editie in Bennebroek (Sporthal de Kooi) hebben we besloten om in de promotie van de peuterinstuiven in Heemstede en Bloemendaal wat meer met elkaar op te trekken. Wanneer de instuif in Heemstede plaatsvindt, promoten we deze ook heel actief in Bloemendaal, en andersom. Zo hopen we een vast deelnemersbestand op te bouwen en hopen we te kunnen groeien.

Op woensdag 4 mei vond er een peuterinstuif plaats in Heemstede (Groenendaal). Deze peuterinstuif hebben wij ook bij de peuteropvang locaties in Bloemendaal promoot en ook hebben we het op onze Facebookpagina en Instagram gezet.

Op woensdag 21 juni vond er weer een peuterinstuif plaats in Bloemendaal, dit keer op het Tetterode Sportcomplex in Overveen. In de normale groep deden 30 peuters met hun ouders mee. Bij de groep voor kinderopvang 2 groepen van 10 peuters.

I.v.m. een miscommunicatie tussen het Tetterode Sportcomplex en Hogeschool Inholland, moest de eerste ronde plaatsvinden op het parkeerterrein van het Tetterode Sportcomplex. Dit was niet ideaal, maar we zijn snel omgeschakeld en hebben alles daar opgebouwd. Ouders die met hun peuter mee kwamen doen, mogen hun kaartje ook gebruiken voor de volgende editie. Dit omdat het niet helemaal de instuif was die we voor ogen hadden en we de volgende keer graag willen laten zien hoe hij er normaal gesproken uit ziet.

Desondanks hadden we het idee dat de meeste ouders en peuters het leuk vonden. Vooral het springkussen was erg populair en de parachute met gekleurde ballen viel bij de peuters ook goed in de smaak.

De volgende editie vindt weer plaats in Heemstede.

 

 

Sport, bewegen en gezonde leefstijl

Project Omschrijving Doelstelling Rapportage 2023

Project
Hartenlust

Omschrijving
Voor de sportklassen in het eerste en het tweede jaar verzorgen wij de TOP-lessen gericht op sport. Dit komt erop neer dat elke klas (4 in totaal) een aantal keer per jaar in aanmerking komt met een nieuwe sport.
Doelstelling
Verenigingen in staat stellen om hun aanbod, bij leerlingen in de eerste en tweede klas van een Bloemendaalse school, in beeld te brengen.
Middelbare scholieren kennis laten maken met sporten waar ze tijdens ‘normale’ gymlessen niets mee zouden doen.
Rapportage 2023
In het tweede halfjaar van het schooljaar hebben er nog een aantal clinics plaatsgevonden. Dit waren pickleball en klimmen. Er is weer overleg voor de clinics volgend schooljaar. Er komt bij de Hartenlust een nieuwe gymdocent, dus daar zal het project in het vervolg mee worden opgepakt.

Project
Les Petits

Omschrijving
Tijdens TSO sportieve activiteiten aan kinderen (laten) aanbieden zodat ze aan de beweegnorm voldoen en kennis kunnen maken met verschillende sportaanbieders.
Doelstelling
Door middel van een TSO op IKC, de Paradijsvogel, de Vondelschool en de Tijo van Eeghenschool brengen de kinderen ook tijdens de pauze in beweging brengen.Minimaal 6 clinic momenten creëren voor Les Petits. Hiermee bereiken we een groep van 10-20 kinderen. De clinics worden gegeven door een vereniging uit Bloemendaal.
Rapportage 2023

We hebben weer TSO verzorgd op de volgende locaties:
–        IKC de Paradijsvogel (dinsdag en donderdag)
–        Vondelschool (vrijdag)
–        Tijo van Eeghenschool (vrijdag)

In het eerste halfjaar van 2023 zijn er meerdere dansworkshops gegeven.

Overzicht locaties dansworkshops:

  • 4 dansworkshops locatie van Lennepweg (Tijo van Eeghenschool) Aerdenhout
  • 4 dansworkshops locatie Sparrenbosschool Bennebroek

De dansworkshops werden verzorgd door Dans- en Balletstudio Jolein.

Project
Schoolsport

Omschrijving
Allerlei soorten aanvullingen op het LO programma wat betreft sportgeoriënteerde bewegingsactiviteiten. Kennismaking met buitenschoolse sport als onderdeel van het LO programma. Leerlingen kennis laten maken met verschillende sporten tijdens de Talentendagen. Verschillende sporttoernooien organiseren om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met de verschillende verenigingen.
Doelstelling
Bevordering van de sfeer tussen leerlingen en scholen onderling. Een koppeling maken tussen leerlingen en verenigingen om het sportuitval na de basisschool tegen te gaan. Tijdens de toernooien wordt een sociaal veilige omgeving gecreëerd voor de deelnemers. Verenigingen worden ondersteund en geadviseerd in de doelgroepkeuze en schoolsport aanbod zodat het aansluit bij de motorische en cognitieve vaardigheden van de kinderen. Tijdens de Talentendagen van IKC De Paradijsvogel ontdekken kinderen diverse sporten.
Rapportage 2023

Schoolvoetbaltoernooi
In april vond het schoolvoetbaltoernooi plaats. Dit was voor alle scholen uit Bloemendaal en Heemstede en vond plaats op de velden van HBC Voetbal. Dit jaar hebben we hem verspreid over 2 middagen, omdat er veel animo voor was. Woensdagmiddag 5 april vonden de poulewedstrijden plaats. Woensdagmiddag 12 april werden de poulewedstrijden afgemaakt en vonden ook de kruisfinales en finales plaats.

Bij de gemengde teams ging de Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld (SAB) er met de winst vandoor. Bij de meisjesteams was dit De Jacobaschool. De Fair Play prijs ging dit jaar naar De Jacobaschool en De Crayenester.

Schoolhockeytoernooi
We zijn druk met de voorbereidingen van het schoolhockeytoernooi dat op woensdag 5 juli gaat plaatsvinden. Er doen 2 scholen uit Bloemendaal mee en 5 uit Heemstede. Dit zijn in totaal 20 teams.

We waren voornemens om het afgelopen halfjaar ook toernooien met de sporten schaken en cricket te organiseren maar dit is niet gelukt. Het crickettoernooi kwam niet van de grond door te weinig animo en voor het schaaktoernooi kon er geen geschikte locatie worden gevonden. We hopen deze toernooien volgend jaar (1e halfjaar 2024) wel te organiseren.

Talententijd IKC De Paradijsvogel
In januari en juni zijn lessen Talententijd georganiseerd. Voor zowel de onder- als bovenbouw heeft MHC Bennebroek lessen hockey aangeboden op deze school. De onderbouw kreeg ook lessen voetbal van VEW. Voor de bovenbouw zijn er aparte lessen Calisthenics van The Calisthenics Club georganiseerd.

Project
Sportakkoord & Preventieakkoord

Omschrijving
De regionale vertalingen van het Nationale Sportakkoord en het Nationale Preventieakkoord. Waarbij in wordt gegaan op de doelstellingen op het gebied van sport & bewegen en preventie & gezonde leefstijl in de gemeente Bloemendaal.
Doelstelling
Zie Sportakkoord & Preventieakkoord Bloemendaal
Rapportage 2023
Er is in dit eerste halfjaar van 2023 weer een aantal aanvragen binnengekomen bij het Sportakkoord. Dit zijn stimulerende aanvragen, maar ook nog een paar keer de booster. Het is mooi om te zien dat verenigingen, maar ook scholen en welzijnsorganisaties, het Sportakkoord weten te vinden. Ook benoemen we het bij scholen en verenigingen waar we op gesprek komen. Bijna iedereen doet dan ook gelijk een aanvraag. Hier is wel nog steeds winst te behalen, dus we gaan door met het promoten.
 
Booster: 3 keer aangevraagd
Stimuleringsregeling: 3 keer aangevraagd
 
De ontwikkelingen van het Preventieakkoord liggen op dit moment even stil. Op dit moment is de gemeente bezig met het vormgeven van het nieuwe beleidsplan sociaal domein 2024 en verder, waarin de ambities en thema’s uit het lokaal Preventieakkoord structureel een plek krijgen. We worden hierover op de hoogte gehouden.

Bijeenkomst Denktank/werkgroepen

Omschrijving
2-3 keer per jaar is er in Overveen en Bloemendaal een Denktank/werkgroep bijeenkomst waar allerlei welzijnsinstanties op af komen.
Doelstelling

Verbindingen leggen tussen verschillende partijen.

Kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Rapportage 2023

In iedere dorpskern heeft weer een denktank/werkgroep overleg plaatsgevonden. Concreet zijn hier de volgende zaken uit voort gekomen:

-Een zomer sport- en cultuurmarkt in Bennebroek
-The Hunt in Bloemendaal
-Een goede samenwerking met Odenhoven

Het blijft goed om namens de sport aangehaakt te blijven.

 

Specifieke doelgroepen 18+

Project Omschrijving Doelstelling Rapportage 2023

Project
Projectgroep Eenzaamheid

Omschrijving
Samen met allerlei andere partijen uit de gemeente Bloemendaal vormen we een projectgroep waarin wij het onderwerp eenzaamheid bespreken en plannen bedenken om de eenzaamheid in Bloemendaal aan te pakken.
Doelstelling

Samen met andere partijen uit de gemeente Bloemendaal eenzame inwoners bereiken en activiteiten bieden om eenzaamheid in de gemeente aan te pakken.

Rapportage 2023

Helaas lukte het in februari niet om aan te haken bij het overleg van de Projectgroep Eenzaamheid. Wel worden we op de hoogte gehouden van alles wat speelt en proberen we aan te haken waar mogelijk.

 

 

Project
Sportgroepje Overveen

Omschrijving
Het aanbieden van gym en sportspecifieke oefeningen aan een groepje oudere dames in Overveen.
Doelstelling
Door het aanbieden van sport aan ouderen wordt er bijgedragen aan een actievere en gezondere levenswijze van deze doelgroep.
Rapportage 2023

Bij het sportgroepje stond het afgelopen half jaar vooral in het teken van het zoeken van een nieuwe trainer. Binnen SportSupport hebben we op dit moment niemand meer die door kan gaan met het sportgroepje en het zou mooi zijn als we dit, na inmiddels 5 jaar les te hebben gegeven, kunnen overdragen aan een nieuwe partij.

Samen met de dames zijn er proeflessen gevolgd bij Sportacademie Nauwelaerts. Dit was niet voor alle dames een goede match en dus werd er doorgezocht naar een trainer die les kan geven bij de muziekschool.

Via één van de dames kwam Jip in beeld, een bootcamptrainer die ook in de buurt van de muziekschool trainingen geeft. Hij is benaderd en is bereid om op dinsdagochtend les te komen geven. Dit plan wordt verder uitgewerkt en hopelijk kunnen de dames dan in september starten met Jip.