Laatste nieuws

Veel gestelde vragen door sportclubs over de gevolgen van het coronavirus

 

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft het kabinet extra maatregelen genomen. Dit leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor sportverenigingen. In dit artikel zetten we de door sportverenigingen gestelde vragen voor je op een rij.

Update 24/4: Vragen en antwoorden in de gemeente Haarlem
Voor sport & bewegen gelden enkele versoepelingen. Hieromtrent leven veel vragen. Gemeente Haarlem, SRO en SportSupport hebben de vragen geïnventariseerd. De eerste vragen zijn beantwoord in de Q&A, klik hier voor de antwoorden.

Wat houdt de noodverordening voor de sportvelden in?
Om te blijven inspelen op nieuwe omstandigheden en feiten is vrijdagavond 20 maart met de burgemeesters van Haarlem en Zandvoort, de afdeling Veiligheid & Handhaving en de afdeling Jeugd, Onderwijs & Sport deze actuele stand van zaken afgesproken
In Haarlem en Zandvoort sluiten we alle sportvelden en sportparken af! Zie ook https://www.haarlem.nl/nieuws/informatie-coronavirus/ (bron: gemeente Haarlem)

We hebben voor langere periode geen inkomsten. Wat moeten we doen?
Hier hebben zowel SportSupport als de gemeente Haarlem nu nog geen passend antwoord op. We inventariseren bij clubs de vragen en knelpunten die de huidige situatie met zich meebrengt. We staan hierover in nauw contact met de gemeente Haarlem en geven daar een signaal af als wij ons zorgen maken om de situatie van Haarlemse sportverenigingen.

Moeten wij als vereniging de salarissen blijven betalen?
Ja. Een dergelijke omstandigheid ligt in de risicosfeer van de vereniging als werkgever. De werkgever zal dus de salarissen moeten blijven betalen van bijvoorbeeld trainers in loondienst of onderhoudspersoneel en kan een werknemer niet dwingen om verlof op te nemen. Wel kan gekeken worden of er tijdelijk andere werkzaamheden zijn die de werknemer kan verrichten.

De overheid heeft tijdelijk de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aangekondigd, ter vervanging van de regeling Werktijdverkorting (WTV). Werkgevers kunnen een tegemoetkoming van de loonkosten ontvangen als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie over de NOW lees je hier (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel)

Voor ZZP-ers geldt dit uiteraard niet. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkomen en verlies aan inkomen. Wel kunnen ZZP-ers bijstand aanvragen bij hun gemeente. Normaliter gelden hiervoor strenge eisen waarbij een ZZP-er alleen in aanmerking komt als diegene geen/weinig vermogen heeft én als de partner geen/weinig inkomen heeft. De overheid heeft echter bekend gemaakt dat er vanaf 1 maart 2020 een overbruggingsregeling geldt voor 3 maanden. Voor deze 3 maanden kan een ZZP-er een aanvulling krijgen tot het sociaal minimum en deze aanvulling hoeft niet terugbetaald te worden. Ook geldt hier niet de vermogens- en inkomenstoets. Deze regeling is tijdelijk. Zie https://nos.nl/l/2327448 (bron KNLTB)

Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?
Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je om in overleg te gaan met jouw eigen leden en vooralsnog de contributie gewoon te innen. De hoogte is ook door de leden zelf vastgesteld. De kosten lopen bovendien door, of zijn zelfs hoger. Als deze crisis ook nog na april aanhoudt, dan kun je op dat moment bekijken en met je leden bespreken of dat dan nog steeds de juiste keuze is.

Wel adviseren we je in overleg te gaan met de gemeente of zij iets kunnen betekenen in bijvoorbeeld het niet innen of uitstellen van huurgelden en/of ondersteuning bieden bij lokale vraagstukken over het coronavirus. (bron NOC*NSF)

Zijn er maatregelen om de financiële gevolgen voor sportorganisaties te beperken?
De maatregelen die tot nu toe getroffen zijn richten zich vooral op ondernemingen en ZZP-ers. Dus ook die in de sport. Of en in hoeverre bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen binnen de reikwijdte van de getroffen maatregelen vallen moet nog duidelijk worden.

NOC*NSF deed 18 maart met en namens de Nederlandse sportsector een oproep aan het kabinet om noodfonds in te richten voor de sportsector.
Bekijk hier de oproep: https://nocnsf.nl/nieuws/2020/03/nederlandse-sport-vraagt-kabinet-en-gemeenten-om-steun (bron NOC*NSF)

Hoe zit het met de compensatieregeling ‘getroffen sectoren’ waar over gesproken wordt?
Deze regeling moet nog verder uitgewerkt worden. Er is al wel bekend dat de regeling zich richt op ondernemers die door de getroffen maatregelen de activiteiten in hun ‘etablissement’ noodgedwongen hebben moeten staken. Of sportondernemers hier ook onder vallen is nog niet bevestigd. De compensatie betreft een eenmalig bedrag van € 4.000 voor een periode van drie maanden.

Meer informatie is te vinden op de website van RVO. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatieregeling-getroffen-sectoren/veelgestelde-vragen (bron: NOC*NSF)

Moeten we als vereniging de trainers doorbetalen?
Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport https://www.netwerkindesport.nl/ geeft op hun website aan dat als het gaat om trainers in loondienst de club als werkgever in beginsel gehouden is het loon door te betalen. Meer daar over is te vinden op de website van Netwerk in de sport.

Ben je als club aangesloten bij Netwerk in de sport, lees dan ook hun bericht over aanvragen van deeltijd-WW. https://www.netwerkindesport.nl/2020/03/13/tijdelijk-minder-werk-door-coronavirus/

Ben je dat niet, kijk dan op de website van het UWV https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx

Arbeidstijdverkorting kan niet worden aangevraagd voor werknemers met een 0-uren contract of voor oproepkrachten. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht.

Voor meer vragen over werkgeverszaken en contracten waaronder oproepcontracten, zie de website van Netwerk in de sport. https://www.netwerkindesport.nl/ (bron NOC*NSF)

Kunnen besturen en commissies verder gaan met vergaderen, bijvoorbeeld in kleinere groepen of bij iemand thuis?Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF en de bonden ondersteund. Alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen moeten dan ook worden afgelast. Skype, Whatsapp videobellen of Facetime zijn goede digitale alternatieven om een vergadering toch doorgang te laten vinden. (bron: KNVB)

Mocht je vraag niet beantwoord zijn, laat het ons weten via verenigingsadvies@sportsupport.nl

Voor direct contact met de verengingsadviseurs:
Bloemendaal: Rianne Koldenhof
(rkoldenhof@sportsupport.nl – 06 36 58 95 91)
Haarlem-Centrum/Zuid-West: Danielle Krijger
(dkrijger@sportsupport.nl – 06 24 28 07 06)
Haarlem-Noord: Jessica Frans
(jfrans@sportsupport.nl – 06 11 10 64 45)
Haarlem-Oost: Renger van Grinsven
(rvgrinsven@sportsupport.nl – 023 3037250)
Haarlem-Schalkwijk: Jeroen Koomen
(jkoomen@sportsupport.nl – 023 3037224)
Heemstede: Rianne Koldenhof
(rkoldenhof@sportsupport.nl – 06 36 58 95 91)
Hillegom: Paul de Bree
(pdebree@sportsupport.nl – 06 52 72 23 12)
Velsen: Jordy van Zaanen
(jvzaanen@sportsupport.nl – 023-3037229)

Social Media