Accommodatie, beheer en onderhoud

Op deze pagina kunt u bestanden downloaden met het thema dat betrekking heeft op uw accommodatie.

PDF Logo  Checklist drank en horecawet

PDF Logo  Checklist hygiëne in de sportkantine

PDF Logo  Model bestuursreglement alcohol in sportkantines

PDF Logo  Gebruikershandleiding meerjarenonderhoudsplan