Stimulering Bouw en onderhoud van Sportaccommodaties (BOSA)

Via de subsidieregeling ‘stimulering Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties’ (BOSA) kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen.

Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen, zijn subsidiabel. Het subsidiebedrag is 20% van de subsidiabele kosten inclusief btw. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal)

Voor meer informatie over welke activiteiten wel en niet in aanmerking komen voor subsidie, kunt u kijken op de website van DUS-I via onderstaande link.

BOSA regeling