Subsidie sportgoederen

Sportorganisaties laten Haarlemmers bewegen en plezier met elkaar beleven. Deze organisaties hebben vaak materiaal nodig om hun sport goed uit te kunnen oefenen. Daarom stelt de gemeente jaarlijks € 50.000 subsidie beschikbaar. Sportorganisaties kunnen hiermee sportgoederen kopen.

U kunt maximaal € 3.250 per jaar aanvragen. Dat kan in 1 keer of verspreid over meerdere aanvragen per jaar.
Aanvragen kan het hele jaar totdat het bedrag van € 50.000 (subsidieplafond) is bereikt.
Hebt u hulp nodig bij het aanvragen van de subsidie? Bent u op zoek naar voorbeelden van aanvragen die zijn toegekend of afgewezen? Of wilt u weten hoeveel subsidie er nog beschikbaar is?

Uitgegeven: € 26.565,10
De stand van subsidieaanvragen per 20-11-2023:
Er is € €23.434,90 van de beschikbare € 50.000 beschikbaar.

Aanvragen subsidie sportgoederen

U logt in met DigiD of eHerkenning

Voorwaarden
• Uw sportorganisatie heeft niet het doel om winst te maken;
• Uw sportorganisatie is gevestigd in Haarlem;
• De subsidie is bedoeld voor sportgoederen met een levensduur (afschrijftermijn) van minimaal 10 jaar;
• U koopt eerst de sportgoederen en daarna vraagt u de subsidie aan;
• U vraagt de subsidie binnen 4 maanden na de aankoop aan;
• U betaalt zelf twee derde van de prijs van de sportgoederen. U kunt voor een derde deel van de totaalprijs subsidie krijgen. Tot een maximum van €3250 per jaar.

Uploaden bij uw aanvraag:
Bij uw subsidieaanvraag moet u de volgende stukken uploaden (pdf, jpg/jpeg, doc/docx formaat met maximale grootte van 10Mb per document):
• Een bewijs dat u de sportgoederen heeft gekocht. Dit kan een factuur of ander bewijs van betaling zijn;
Vraagt u de subsidie voor de eerste keer aan, dan moet u ook uploaden:
• Een exemplaar van de oprichtingsakte en de statuten;
• Het jaarverslag en de jaarrekening van het voorgaande jaar (als die er zijn).

Voor het kunnen toekennen van subsidie voor sportgoederen geldt, dat de goederen een afschrijvingstermijn moeten hebben van minimaal 10 jaar. De goederen moeten daarnaast een bijdrage leveren aan de sportbeoefening

De volgende goederen komen in aanmerking voor subsidie (voorbeelden):
• Pupillengoals, minidoelen, verplaatsbare doeltjes;
• Cricket pitch;
• Basketbaltorens;
• Plankolines, gymblokken, evenwichtsbalk(verbreders), turnmatten, springplank;
• Tafeltennistafels;
• Judomatten, sportmatten, dekzeil voor matten;
• Bootjes, rubberboten (voor zeilsport, begeleiding), sloepriemen, roeiriemen, kano’s;
• Scheidsrechterstoelen (bv. voor badminton);
• Scrumkussens, scrumbok, scrumslee;
• Schaakborden/stukken;
• Scoreborden, digitaal scorebord;
• Elektronisch scoringssysteem en/of Wifi (alleen indien deze noodzakelijk en vereist zijn vanuit de betreffende sportbond voor het bijhouden van de scores);
• TV-schermen (alleen voor display van training schema’s, kleedkamer indeling, wedstrijdschema’s, veldindeling, etc. Niet voor het kijken van wedstrijden in de kantine/clubhuis);
• AED, LED sportveldverlichting

De volgende goederen komen niet in aanmerking voor subsidie:
• Bewakingscamera’s
• Camera’s op of rond de velden voor wedstrijdanalyse, videotorens en/of daarbij behorende software;
• LED verlichting in bar of clubhuis;
• Reclamedoeken en -frames;
• Netten voor bv. pupillengoals, badminton, volleybal, tafeltennistafels;
• Allerhande ballen, rackets, e.d.

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem houdende regels omtrent het ondersteunen van organisaties bij het bieden van een kwalitatief sport- en beweegaanbod in Haarlem (Subsidieregeling voor sportgoederen met levensduur van tenminste 10 jaar) (overheid.nl)<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR658890/1>

Stimulering Bouw en onderhoud van Sportaccommodaties
Via de subsidieregeling ‘stimulering Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties’ (BOSA) kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen.

Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen, zijn subsidiabel. Het subsidiebedrag is 20% van de subsidiabele kosten inclusief btw. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal)

Voor meer informatie over welke activiteiten wel en niet in aanmerking komen voor subsidie, kunt u kijken op de website van DUS-I.