VALPREVENTIE

Cursus ‘In Balans‘ voorkomt vallen

Ook als u ouder wordt, wilt u zelfstandig de dagelijkse dingen blijven doen. Juist daarom is het belangrijk dat u sterk en stevig op uw benen staat.
Wie goed in balans is, is zekerder van zichzelf. Met het beweegprogramma In Balans kunt u een enorme verbetering van uw spierkracht en evenwicht
bereiken. De kans om te vallen wordt daarmee kleiner.

GRATIS informatiebijeenkomsten (klik op de bijeenkomst van uw keuze voor meer informatie)
KOM NAAR DE GRATIS INFORMATIEBIJEENKOMST OVER DE CURSUS ‘IN BALANS’ OP DINSDAG 10 SEPTEMBER 2019

KOM NAAR DE GRATIS INFORMATIEBIJEENKOMST OVER DE CURSUS ‘IN BALANS’ OP WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2019

De volgende onderwerpen komen aan bod

De cursus wordt gegeven door 2 gediplomeerde ‘In Balans’ docenten en behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

  • De factoren die een rol spelen bij het ontstaan van valongelukken
  • Wat je zelf kunt doen om de kans op vallen kleiner te maken
  • Tips en eenvoudige maatregelen om onveilige situaties in en om uw huis te verbeteren
  • Het belang van bewegen en een actieve leefstijl
  • Versterken van benen en verbeteren van het evenwichtsgevoel

 

De cursus is een product van VeiligheidNL (www.veiligheid.nl/inbalans) en is voor de deelnemers die u voorgingen succesvol geweest!