VALPREVENTIE

Cursus ‘In Balans‘ voorkomt vallen

Ook als u ouder wordt, wilt u zelfstandig de dagelijkse dingen blijven doen. Juist daarom is het belangrijk dat u sterk en stevig op uw benen staat.
Wie goed in balans is, is zekerder van zichzelf. Met het beweegprogramma In Balans kunt u een enorme verbetering van uw spierkracht en evenwicht
bereiken. De kans om te vallen wordt daarmee kleiner.

GRATIS informatiebijeenkomst
KOM NAAR DE GRATIS INFORMATIEBIJEENKOMST OVER DE CURSUS ‘IN BALANS’ OP DINSDAG 10 SEPTEMBER 2019

  • Van 10.30 – 12.00 uur in Wijkcentrum Da Vinci, Leonardo Da Vinciplein 73 in Haarlem.
  • De cursus is bedoeld voor senioren die vallen willen voorkomen of al een keer gevallen zijn.
  • Er geldt een maximum aantal deelnemers dus wees er op tijd bij!
  • Voor aanmelding & informatie kunt u bellen met Lucia Grooff van SportSupport tel: 023 – 5260302, mailen naar Lgrooff@sportsupport.nl

De volgende onderwerpen komen aan bod
De cursus wordt gegeven door 2 gediplomeerde ‘In Balans’ docenten en behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

  • De factoren die een rol spelen bij het ontstaan van valongelukken
  • Wat je zelf kunt doen om de kans op vallen kleiner te maken
  • Tips en eenvoudige maatregelen om onveilige situaties in en om uw huis te verbeteren
  • Het belang van bewegen en een actieve leefstijl
  • Versterken van benen en verbeteren van het evenwichtsgevoel

Praktische info
Wanneer:
18 x, iedere dinsdag, start cursus 17 september 2019
Tijd: Eerste 3x van 10.00 – 12.00 uur (theorie en praktijk)
daarna van 10.30 – 11.30 uur (training)
Kosten: € 45,- voor 18x inclusief boek, Haarlem Pashouders gratis
Waar: Wijkcentrum Da Vinci, Leonardo Da Vinciplein 73 in Haarlem.
Tip: Veel zorgverzekeraars vergoeden (deels) de kosten van de cursus.

De cursus is een product van VeiligheidNL (www.veiligheid.nl/inbalans) en is voor de deelnemers die u voorgingen succesvol geweest!