Gezond in de Stad (GIDS) is een stimuleringsprogramma vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met als doel gemeenten te helpen bij de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden in woonwijken. SportSupport geeft voor gemeente Velsen invulling aan het GIDS-project in de wijken Velsen-Noord en de Zee- en Duinwijk in IJmuiden.

SportSupport-buurtsportcoach Jerry van Akkeren organiseert het GIDS-programma in IJmuiden, collega Yoran Wezepoel doet dat in Velsen-Noord. Jerry: “GIDS is een interventie- of educatieprogramma, dat gaat om het bijbrengen van het belang van gezond eten en bewegen. Daarbij richten we ons op kinderen die het echt nodig hebben, die qua motoriek onvoldoende vaardig zijn of bijvoorbeeld overgewicht hebben. Ook geven wij de ouders waardevolle tips & tricks, zoals wat te doen met een moeilijke eter of stimulerende spelletjes voor op straat.”

Lessenreeksen
Het GIDS-project in IJmuiden is bedoeld voor leerlingen van basisscholen De Pleiaden, De Zefier en De Origon, en bestaat uit twee ‘hoofdinterventies’ of reeksen van telkens zes lessen.

Voor de reeks Vallen & Opstaan worden leerlingen uit groep 1 t/m 8 gescreend op hun motoriek, met de mogelijkheid door te verwijzen naar fysiotherapeut Maas. Leerlingen met onvoldoende motorische vaardigheden worden in extra beweeglessen vanuit GIDS aangemoedigd om méér en béter te bewegen. Gezond eten & Bewegen richt zich op de groepen 5 t/m 8, waarbij leerlingen per week eerst een uurtje sporten en daarna zelf mogen koken in buurtcentrum De Dwarsligger.

Preventief inzetten
Jerry: “Het is slecht gesteld met de motorische vaardigheid van jongeren en daarom is het zo noodzakelijk dat we preventief vol inzetten op de basisjeugd. Want hoe vaardiger op jonge leeftijd, hoe meer ze geneigd zijn om later te blijven bewegen. En vooral die jonkies vinden extra beweging echt heel leuk.”

“De grotere kinderen vinden de kooklessen weer fantastisch. Ouders zijn vaak enorm verrast over het plezier dat hun eigen kind heeft in voedselbereiding. Dat enthousiasme kan zo aanstekelijk zijn, dat er soms blijvende veranderingen worden doorgevoerd. Dat kinderen bijvoorbeeld meer betrokken worden bij de keuze voor avondmaaltijd of ontbijt, wat de sfeer thuis ten goede komt, maar ook gezondere eetgewoonten in de hand werkt. En dat wil je!”