Na 6 weken zomervakantie zijn de scholen weer begonnen. Dat betekent voor sommige kinderen dat ze kleuter-af zijn en naar groep 3 gaan, waar ze gaan leren lezen en schrijven. Andere kinderen gaan een spannend jaar tegemoet omdat ze de Cito-toets gaan maken, of ein-de-lijk een musical mogen opvoeren, iets waar de meeste kinderen lang naar uitkijken.

Wanneer de vakantie afgelopen is betekent dat voor mij als buurtsportcoaches dat ik de dagelijkse bezigheden weer op ga pakken. Het organiseren van een wekelijkse SportMix, het verzorgen van de sport TSO, contact leggen tussen scholen en verenigingen en het ondersteunen van verenigingen.

Als school weer begonnen is en ook de trainingen weer opgepakt worden kom iedereen weer langzaam in het dagelijkse ritme terecht. Kinderen krijgen weer twee keer per week gym er wordt weer buiten gespeeld en ook na schooltijd zijn de veldjes of het schoolplein weer lekker druk bezet.

Ondanks de vaste beweegmomenten op school geeft het NOS aan dat kinderen tóch nog meer moeten bewegen. De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseren dat scholen kinderen twee keer per dag een half uur moeten laten sporten en bewegen. Niet alleen omdat dit gezond is, maar ook omdat kinderen hierdoor beter gaan leren en cognitieve vaardigheden toenemen. Met bewegen tijdens schooltijd wordt niet zo zeer gedoeld op de gymles, juist tijdens de pauze of tijdens andere vakken. De adviserende partijen raden hierbij ook aan om andere professionals te betrekken bij het aanzetten tot extra beweging, zoals buurtsportcoaches, trainers en oud-topsporters.

Sommige scholen in de gemeente Velsen werken al samen met buurtsportcoaches, zo geef ik op basisschool de Zefier iedere dinsdag en donderdag sport TSO van 12:00-13:00 uur op het schoolplein. Hierbij zet ik kinderen aan tot bewegen tijdens de pauze door spelletjes en activiteiten te organiseren. Samen met het team doen wij er alles aan om de kinderen met plezier extra te laten bewegen.

Weet jij nog niet helemaal zeker wat je kunt doen in de volgende vakantie? Op 22 oktober, in de herfstvakantie organiseren de buurtsportcoaches een Glow In the Dark Mega SportMix. Dit is een super gaaf evenement in een donkere zaal, waarbij er allemaal Glow in the Dark aspecten en materialen aanwezig zijn. Van 10:00-12:00 uur zijn groep 1 t/m 4 welkom, daarna is de zaal open van 13:00-15:00 uur voor groep 5 t/m 8. Meedoen kost €3,- en inschrijven kan via sportpasvelsen.nl.