Het Sportfonds 18+ dat vorig jaar als pilot werd gestart is nu officieel ingesteld. Het is de bedoeling dat Haarlemmers rond het minimuminkomen, met een Haarlem Pas, makkelijker kunnen deelnemen aan sportieve activiteiten. Dat is van belang omdat sport/bewegen niet alleen een betere conditie en een verminderde kans op ziektes tot gevolg heeft, maar ook een sterk sociaal netwerk en meer zelfvertrouwen. De taakgroep Sportfonds Volwassenen zet daarom vol in op preventie, interventie, kennismaking met sport en het bieden van structureel aanbod.

Wandelen als interventie- én preventiemiddel

Bovenaan de lijst staat de promotie van wandelen. “Wandelen is goed voor zowel de fysieke als de psychische gezondheid”, zegt Lucia Grooff, vanuit SportSupport actief in de taakgroep. “Maar het werkt ook tegen eenzaamheid en depressie. Het is een laagdrempelige activiteit die iedereen in z’n eigen tempo kan doen en waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten.” Om dit te promoten is er het 20-weekse wandelprogramma vanuit de Nationale Diabetes Challenge. Daarnaast wil men een Haarlemse Kwiek Beweegroute opzetten: een verrassende route van 1,5 km met oefeningen, waarbij bankjes, lantaarnpalen en ander straatmeubilair ook onderdeel zijn van het parcours. En Lucia bedacht de Knijpdates, waarbij een deelnemer samen met een medewerker van SportSupport, gewapend met afvalgrijpers de natuur in trekt om zwerfvuil te verzamelen. Verder zal er in 2021 vanuit SportSupport een gratis ééndaagse wandelbegeleiderscursus worden aangeboden aan inwoners van Haarlem die het leuk vinden om diverse wandelingen te begeleiden.

Samenwerking met partners

“Er zijn zo veel mogelijkheden, maar hoe bereik je je doelgroep?” vraagt Daniëlle Krijger, senior buurtsportcoach sport en bewegen bij SportSupport. “Omdat wij geen budget hebben voor een grote campagne, hebben we onze partners hard nodig. Vooral om in contact te komen met kwetsbare groepen.” Dankzij zo’n samenwerking worden er bijvoorbeeld elke week enkele patiënten vanuit het Spaarne Gasthuis doorverwezen naar regulier sportaanbod – en voldoet dat laatste niet, dan gaat men op zoek naar alternatieven.

“We proberen mensen te stimuleren om naar ons toe te komen”, legt Lucia uit. “En van daaruit sturen we hen door naar sportieve activiteiten of naar verdere zorg. Dan helpt het enorm als je partners een prikkel geven waardoor de doelgroep in actie komt.”

Startklaar zijn

Daniëlle: “Het op een toegankelijke en ludieke manier voor elkaar krijgen dat mensen meedoen, dat is onze grote toegevoegde waarde. Corona zet dingen in beweging en als verbinder en aanjager is het zaak dat wij nú op zoek gaan naar kansen. Om straks startklaar te zijn. Op dit moment is buitensport populair, dus zoeken we naar samenwerkingsverbanden op buitenlocaties en kijken we naar mogelijkheden rondom een flexibeler sportaanbod voor de thuiswerker. Ook moet de samenwerking met de eerstelijnszorg meer worden gezocht, waarbij we het idee van beweging als medicijn veel meer willen uitdragen. Daarnaast willen we uitvoering geven aan de ambitie om sport op de politieke agenda te zetten, zowel lokaal als landelijk vanuit het NOC*NSF.”

Neem voor meer informatie over het Sportfonds Volwassenen contact op met Lucia Grooff via lgrooff@sportsupport.nl