Sport, bewegen en gezondheid krijgen momenteel nadrukkelijk aandacht binnen het onderwijs. Stichting SportSupport biedt scholen hierin ondersteuning door het organiseren van grote schoolsporttoernooien en het aanbieden van diverse tussen- en naschoolse sportactiviteiten. “Heel belangrijk”, zegt Tim Joon (34), manager Sport en Bewegen bij SportSupport. “Kinderen spelen steeds minder op straat en op het schoolplein, en in vergelijking met twintig jaar geleden zijn hun motorische vaardigheden schrikbarend afgenomen.”

Samen met coördinator Sport en Bewegen en senior buurtsportcoach Jochem de Boer (28) richt Tim zich op schoolsport in de regio. Tim: “Oorspronkelijk begonnen we met het jaarlijks organiseren van wat schoolsporttoernooien, maar inmiddels hebben we een enorm breed aanbod. Op dit moment bieden we scholen in het primair en voortgezet onderwijs sporttoernooien, sportclinics en een grote verscheidenheid aan naschoolse en tussenschoolse sportactiviteiten aan. En verder hebben we nog ons trainerstraject Movemates en de zogenaamde Beweegkriebels voor kinderen van één tot vier jaar.”

Doelen
Voornaamste taak is te bepalen hoe SportSupport de scholen en verenigingen in de regio kan ondersteunen en om de samenwerking te zoeken. Tim: “Schoolsport legt de verbinding tussen sportaanbieders en de scholen, waarbij drie dingen van belang zijn: verenigingsadvies, sportstimulering en de sportbeleving van kinderen. Dus wij adviseren sportverenigingen over hoe zij de schooljeugd het beste kunnen bereiken en we stimuleren de schooljeugd om te voldoen aan de beweegrichtlijn, onder meer door hen te laten kennis maken met nog onbekende sporten. Maar het allerbelangrijkste om in het oog te houden is dat kinderen plezier hebben in het samen sporten en in het ontdekken van nieuwe dingen.”

Jochem: “Schoolsport werkt twee kanten op. Vanuit de school kan er vraag zijn naar een specifiek sporttoernooi, waarvoor de sportcoördinatoren en/of buurtsportcoaches van SportSupport dan op zoek gaan naar de juiste sportaanbieder. Tegelijkertijd bestaat er vanuit de verenigingen zelf ook vaak een behoefte aan een link met de scholen, omdat ze nieuwe leden nodig hebben of hun sport onder de aandacht willen brengen.”

Soms heeft een evenement een ander resultaat dan beoogd, bijvoorbeeld enkele ouders die vaste vrijwilliger worden. Een mooie bijvangst, aldus Jochem. “Maar vergeet vooral niet dat het voor kinderen gewoon ook echt leuk is. Door sporttoernooien groei je naar elkaar toe, en de trots of het saamhorigheidsgevoel om voor je school uit te komen overstijgt iedere ruzie in de klas.” Tim: “Ikzelf vind het de grootste uitdaging om in schijnbaar onmogelijke situaties – door problemen met vervoer of ouders die niet willen – dingen zo te faciliteren dat het voor iedereen toch lukt. Oplossingen te vinden. Met als hoger doel dat uiteindelijk ieder kind op zijn of haar niveau, zoals het zelf wil, een sportieve activiteit kan doen.”

Olympische gedachte
Mooi voorbeeld van de samenwerking tussen school, vereniging en SportSupport is de Olympische Dag (volgende editie in 2020). Groepen 7 en 8 van zo’n 25 basisscholen krijgen gedurende een hele dag zeventien verschillende sporten aangeboden. Eén dagdeel lang met elkaar sporten, het andere dagdeel verblijven de kinderen in een heus ‘Olympisch Dorp’ waar ze een groot aantal sportclinics mogen bijwonen. Jochem: “Meedoen, onderdeel zijn van, ererondes en ‘Olympisch Goud’. Heb je het over saamhorigheid en teamgevoel dan is dit de ultieme aangelegenheid.”

Meer weten over Movemates, Beweegkriebels of de Olympische Dag? Neem dan contact op met Tim Joon via tjoon@sportsupport.nl of Jochem de Boer via jdboer@sportsupport.nl. Of kijk op de website www.sportsupport.nl