De Buurtsportvereniging is inmiddels alweer ruim 1,5 jaar actief in Haarlem-Oost en met resultaat. Elke week zijn er 12 drukbezochte sportactiviteiten voor een brede doelgroep uit de wijk. We praten met Stephanie Matta, verenigingsadviseur en Buurtsportcoach bij SportSupport. Zij neemt ons mee in het hoe, wat en waarom van de Buurtsportvereniging.

Buurtsportvereniging
“De BSV is eigenlijk een koepel waaronder alle sportverenigingen maar ook andere organisaties zoals Dock of Streetcornerwork vallen en natuurlijk de bewoners uit de wijk. We hebben dit initiatief opgestart omdat we graag alle krachten wilden bundelen en veel meer de samenwerking wilden opzoeken met alle partijen die werkzaam zijn in de wijk. Op deze manier kunnen wij de buurtbewoners gezamenlijk bedienen. We waren in de wijk met verschillende partners dezelfde mensen aan het benaderden. Dat is natuurlijk zonde. Daarbij viel een grote groep buiten de boot, een groep waar helemaal geen contact of aanbod voor was. Doormiddel van de uitkomsten van een sportbehoefte onderzoek in de wijk hebben we het aanbod van de Buurtsportvereniging samengesteld en dit is een schot in de roos” vertelt Stephanie.

Wekelijkse activiteiten
De Buurtsportvereniging is november 2016 gestart met een kennismakingsaanbod van 10 weken. Na de zomer in 2017 is er een wisseling geweest en staat er nu een programma wat structureel loopt met 12 wekelijkste activiteiten. Stephanie: “Het loopt het als een trein. Kinderen waren meteen enthousiast en positief is dat ook veel jongeren (red. 12-18 jarigen) op de activiteiten afkomen, dat was een doelgroep die we hiervoor niet bereikten. Het is nu van belang dat ouders meer betrokken raken. Zo hebben we een bootcamp voor ouder en kind maar de ouders zijn lastiger te motiveren om mee te doen. Dit heeft een wat langere adem nodig. Maar ik het er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen.”

Next Generation
Aanvullend op de Buurtsportvereniging loopt in de wijk het project Next Generation. Hiermee worden jongeren in de wijk gemotiveerd om zelf van alles in de wijk te organiseren. De participatie is door dit project al zichtbaar omhooggegaan. Jongeren wordt iets anders geboden dan rondhangen. Zoals bijvoorbeeld het onlangs georganiseerde Cruyff Court. “Naast de buurtsportcoach van SportSupport hebben jongeren uit de wijk geholpen met de  organisatie en het is de bedoeling dat deze groep voor volgend jaar een andere groep enthousiaste jongeren vinden die dan het stokje overnemen, de volgende generatie. Empowerment, jongeren enthousiast maken om zelf een bijdrage te leveren aan de wijk.” Vervolgd Stephanie.

Op eigen benen
De basis van de Buurtsportvereniging is gelegd, in de toekomst hoopt Stephanie dat er vanuit het Next Generation project kartrekkers komen die de wijk levendig houden en een positieve invloed kunnen uitoefen. “De Buurtsportvereniging gaat uiteindelijk op eigen benen verder zonder de verbindende en ondersteunende rol van SportSupport. Uit een evaluatie van april jongsleden kwam naar voren dat de samenwerking tussen de partners in de wijk als positief werd ervaren. Deze samenwerking blijft structureel, ook in de toekomst. Verenigingen en partners blijven verschillende activiteiten aanbieden. Want de kracht zit in de samenwerking. Vanuit veel verschillende hoeken worden bewoners aangesproken over de activiteiten, ze kunnen er echt niet omheen. Dit resulteert ook in veel meer leden bij de verschillende sportverenigingen. Daarnaast is de interventie als zeer positief ervaren in de wijk. Neveneffecten zijn gehaald zoals het terugdringen van vandalisme, participatie van jongeren bij (sport)activiteiten en koppeling tussen sport, cultuur en maatschappelijk werk. Ik ben trots en blij dat de Buurtsportvereniging zo goed is uitgepakt, dit project is echt een gouden gooi” sluit Stephanie haar verhaal af.

De Buurtsportvereniging krijgt subsidie van Zon&W (via de Sportimpuls). SportSupport is de initiator en projectleider van dit project, tevens vindt de borging plaats middels de inzet vanuit het Sociaal Domein door de Buurtsportcoach Haarlem-Oost.