Eind december liep het project van de Buurtsportvereniging “Europawijk verenigt zich” af, zoals gepland na een looptijd van ruim twee jaar. Projectleider Cora Zijlstra van Stichting SportSupport Kennemerland blikt terug. ‘Alle partners hebben zich ontzettend ingespannen om echt wat te kunnen betekenen voor de wijk en er zijn veel bijzondere samenwerkingen ontstaan. Ondanks het wat onstuimige laatste half jaar vanwege corona kunnen we zeker stellen dat alle partijen elkaar nu goed weten te vinden. We hebben met elkaar laten zien wat er allemaal mogelijk is als je de krachten bundelt.’

De Buurtsportvereniging is mede mogelijk dankzij de Sportimpuls, een rijkssubsidie van ZonMw. Doel was om meer mensen in Europawijk aan het sporten te krijgen en tegelijkertijd de betrokkenheid van bewoners bij de buurt te vergroten.

Samenwerkende partners

Het betreft een samenwerking met uiteenlopende partners. Sportaanbieders SV Olympia Haarlem, gymnastiekvereniging HLC, Tennis & Squash Overhout en Triple Threat. Maatschappelijke organisaties DOCK, Rebup, Stichting Samen Haarlem, Streetcornerwork en SportSupport. Ook scholen spelen een belangrijke rol, in dit geval basisschool de Piramide, de Rudolf Steiner school, de Mgr. Huibersschool en het Nova College.

Cora: ‘Gedurende de looptijd van de Buurtsportvereniging hebben zich meerdere partners aangesloten. Al deze partners hebben zich enorm ingezet om allerlei activiteiten te initiëren en inwoners van de Europawijk te enthousiasmeren. Daarnaast waren we ook bezig met het empoweren van jongeren en hun ouders. We probeerden niet alleen om hen in beweging te krijgen en mee te doen, maar ook om zich nuttig te maken voor hun eigen omgeving, bijvoorbeeld door zich als vrijwilliger in te zetten voor een vereniging.’

Beweging in gang gezet

‘In het eerste jaar van zo’n project ben je vooral bezig met het leggen van verbindingen en het ontwikkelen van een mooi activiteitenaanbod. Daarna moet alles geborgd worden om de doorgang veilig te stellen, wanneer na twee jaar de financiële middelen ophouden’, aldus Cora. Een mooi voorbeeld hiervan is het ontstaan van het compleet nieuwe en eerste meidenvoetbalteam MVAH bij Olympia. In de aanloop viel het de meiden op dat er, tijdens de activiteiten en wedstrijden, vaak vervelend taalgebruik en gedrag was tijdens de activiteiten en wedstrijden van omstanders en clubgenoten, op het veld en langs de lijn. Jongerenorganisatie Rebup is daarop in gesprek gegaan met de voetbaljeugd en de eerste stappen zijn inmiddels gezet om respect te laten terugkomen op en rond het sportveld.

Cora: ‘Er zijn talloze activiteiten en mooie samenwerkingen neergezet. Wel kregen wij ook te maken met de effecten van het coronavirus en dat heeft zeker invloed gehad op de resultaten. Tegelijkertijd zijn er juist daardoor ook weer bijzondere initiatieven ontstaan, zoals het maken van een hartverwarmende video voor de zorgsector of het versturen van kaartjes aan ouderen ter ondersteuning in deze moeilijke tijd. Ook werd er door de partners bijvoorbeeld snel geschakeld om HLC buiten op het veld van Olympia te faciliteren, zodat er door hen toch gesport kon worden.

‘Uiteindelijk zijn het allemaal kleine impulsen geweest om een beweging op gang te brengen zoals open dagen, cursussen en allerlei beweegactiviteiten en proeflessen. Het belangrijkste resultaat vind ik dat alle partners elkaar weten te vinden en veel makkelijker samenwerken. De lijntjes zijn kort en we hebben gezien wat je allemaal kan bewerkstelligen als je je samen inzet voor de wijk.’