De Buurtsportvereniging (BSV) is inmiddels bijna 2 jaar actief in Haarlem-Oost. Tijd om op eigen benen verder te gaan maar hoe gaan ze dat doen? “De buurtsportcoach in de wijk blijft een belangrijke verbinder, die blijft een vinger aan de pols houden.” Begint Stephanie Matta, projectleider BSV en verenigingsadviseur bij SportSupport haar verhaal.

Op eigen benen
Vanaf november 2018 staat de Buurtsportvereniging op eigen benen en is de subsidie afgelopen. “De huidige wekelijkse activiteiten willen we blijven aanbieden. Het is belangrijk dat verenigingen hun eigen activiteiten borgen, middels lidmaatschappen. Omdat de sportverenigingen, jongerenwerk en de maatschappelijke organisaties zo intensief samengewerkt hebben, weten ze elkaar goed te vinden en dat is waar de kracht zit. Je draait zo’n groot project samen en het is fantastisch om te zien dat het werkt en zijn vruchten afwerpt.”

Next Generation
Inmiddels zijn er wekelijks 12 structurele en succesvolle activiteiten voor kinderen en jongeren. “Ik ben er trots op dat de participatie onder de jongeren in de wijk is verhoogd. Participatie in de vorm van meedoen aan de wekelijkste sportactiviteiten maar ook om iets voor de wijk terug te doen.  Sommigen jongeren helpen bijvoorbeeld op vrijwillige basis mee aan de organisatie van sportactiviteiten, anderen ondersteunen op het gebied van communicatie of social media. Hiervoor krijgen de jongeren gratis trainingen en workshops. De Next Generation staat op en samen bouwen ze aan iets moois in de wijk.”

Brede doelgroep
“Met de Buurtsportvereniging bedienen we een bredere doelgroep dan dat wij met SportSupport zelf bereikten. Sportieve Buren is hier een mooie voorbeeld van. 2 Jongens wonen tegen een gereduceerd tarief in een huurwoning in de wijk, als tegenprestatie geven ze 1 keer per week een sportieve activiteit op het grasveldje. Hier komen ontzettend veel nieuwe kinderen op af. Kinderen die wij normaal niet zien bij een Sport in de Wijk activiteit.

BSV Schalkwijk
Ook wordt in Schalkwijk een Buurtsportvereniging opgestart. Het wordt dezelfde formule als in Oost met een grotere rol voor het onderwijs omdat er in Schalkwijk veel actieve basisscholen zijn. “In Schalkwijk gaan we de participatie in de wijk stimuleren met sport als middel. Met Olympia als middelpunt wat het trefpunt in de wijk moet gaan worden. Bijvoorbeeld om een kopje koffie te gaan drinken na een wandeling maar ook voor jongeren om een sportactiviteit te organiseren. Ik zie veel potentie in de Buurtsportvereniging Schalkwijk en ik ga er vanuit dat dit net zo’n succes wordt als in Oost.” Sluit Stephanie haar verhaal af.

De Buurtsportvereniging krijgt subsidie van ZonMW. SportSupport is initiator en projectleider van dit project.