Meer mensen aan het sporten krijgen en tegelijkertijd de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt vergroten. Dat is de gezamenlijke inzet van verenigingen, onderwijs en maatschappelijke instanties in het project Buurtsportvereniging: Europawijk verenigt zich. Cora Zijlstra is vanuit SportSupport projectbegeleider.

‘In Europawijk ligt de sportparticipatie lager dan in andere wijken in Haarlem’, vertelt Zijlstra. ‘Ook zou het goed zijn als er meer bewonersinitiatieven zijn die de cohesie en leefbaarheid in de wijk verbeteren. Er zijn al verschillende partijen in de wijk actief op deze gebieden, alleen weten die elkaar niet altijd te vinden. Niet omdat ze niet willen, maar bijvoorbeeld omdat ze hun tijd en energie hard nodig hebben voor hun eigen activiteiten. Of omdat ze niet goed weten hoe ze een samenwerking van de grond krijgen. Met de Buurtsportvereniging brengen we zulke partijen bij elkaar, zodat ze elkaar versterken én onder een gezamenlijke vlag naar buiten kunnen treden.’

Het opzetten van de Buurtsportvereniging begon met een behoeftepeiling, waarbij met name aan jongeren is gevraagd waar zij behoefte aan hebben en wat zij interessant vinden. Er wordt vooral gemikt op het stimuleren van kinderen/jongeren en hun ouders om te gaan sporten en een positieve bijdrage te leveren aan de wijk. Zijlstra: ‘Dat kan door het opzetten van een voetbaltoernooi, maar ook door een straat- of wijkbarbecue te organiseren. Of een combinatie daarvan natuurlijk! Vervolgens kijken wij waar we hulp nodig is om dit mogelijk te maken. Maar wel zodat mensen het uiteindelijk zelf doen.’

Deze werkwijze geldt ook voor partners als sportverenigingen en jongerenwerkers. Zij organiseren activiteiten, waarbij de Buurtsportvereniging stimuleert en faciliteert. ‘Gebruik maken van wat er al is in de wijk, zo doet iedereen waar hij goed in is en kunnen we veel meer voor elkaar krijgen dan wanneer we zelf van alles gaan opzetten. Zo hebben we in relatief korte tijd een breed kennismakingsaanbod opgezet, waarmee mensen op een laagdrempelige manier sporten of activiteiten uit kunnen proberen. Van proeflessen squash tot vrouwengym en van voorlezen tot ‘maak kennis met tennis’. Er is voor elke doelgroep wel iets, waaronder meerdere activiteiten zijn die ouders en kinderen sámen kunnen doen.’

‘Op 1 april hebben we bij wijze van aftrap een Open Dag gehouden, op het terrein van Olympia Haarlem. Daar kwamen zo’n 150 ouders en kinderen op af, een heel mooi begin. Inmiddels zijn er ook de nodige activiteiten en proeflessen geweest, dat loopt erg goed. Voor de Baseball Five zijn overigens nog niet zoveel aanmeldingen, want dat gebeurt natuurlijk ook weleens. Dan gaan wij vanuit Buurtsportvereniging meedenken over wat we kunnen doen om mensen te werven. Scholen kunnen hier een belangrijke rol spelen, vooral door informatievoorziening richting hun leerlingen. Daarnaast zijn er organisaties als Dock, Rebup, Stichting Samen Haarlem en Streetcornerwork, die dagelijks met jongeren werken en van waaruit ook allerlei initiatieven in de wijk opgezet kunnen worden.’

De Buurtsportvereniging is een project van twee jaar en is mogelijk dankzij de Sportimpuls, een rijkssubsidie die wordt uitgevoerd door ZonMW. ‘In het eerste jaar zijn we vooral bezig met het leggen van verbindingen en het ontwikkelen van een goed aanbod. Nu dat loopt, gaan we verder verfijnen. In het tweede jaar gaan we dat bestendigen, zodat het zelfstandig verder kan en er een duurzaam, blijvend aanbod ontstaat. Anders gezegd: ook daarna moeten de partners elkaar en de bewoners weten te vinden. In Haarlem-Oost hebben we eerder een Buurtsportvereniging opgezet, daar is het erg succesvol. We zien in Europawijk ook al de nodige verbindingen tot stand komen, hopelijk levert dit minstens zo veel succesvolle samenwerkingen op.’