Iedere twee weken een column van de buurtsportcoaches van de gemeente Velsen. Vandaag is het woord aan Bianca van Geldorp. Zij is buurtsportcoach in IJmuiden en richt zich op de sportstimulering van de basisschooljeugd. In deze column aandacht voor de invulling van de vrije tijd voor kinderen en de rol die ouders hierbij spelen.

Tijdens schooltijd heerst er een strak schema en structuur voor kinderen. De lessen, de lunch en het buitenspelen zijn allemaal ingeroosterd. Na schooltijd, dus in hun vrije tijd, hebben kinderen meer invloed op de invulling ervan. Vrije tijd is voor kinderen erg belangrijk. Het geeft een moment van rust na schooltijd en geeft kinderen de kans om zichzelf op een andere manier te ontdekken en te ontplooien. Maar hoe geven kinderen invulling aan deze vrije tijd?

Invulling vrije tijd
Hoe kinderen vrije tijd invullen is deels gepland en deels ‘echt vrij’. Sporten bij een vereniging valt bijvoorbeeld wel in de vrije tijd, maar het heeft ook verplichtingen want je moet aanwezig zijn en actief meedoen. Gelukkig is er ook nog vrije tijd waar kinderen echt zelf de baas over zijn. Deze tijd wordt over het algemeen ingevuld door (buiten)spelen, afspreken met vriendjes/vriendinnetjes, gamen, actief zijn op social media en televisiekijken. Soms is het voor ouders lastig om invloed uit te oefenen op de vrije tijd van de kinderen. Ouders willen graag dat ze buiten spelen in plaats van bankhangen of gamen.

Uit een onderzoek van Fruit Shoot bleek dat ouders geneigd zijn om een druk programma voor hun kinderen te plannen. Na school hup in de auto naar voetbal, huiswerkbegeleiding, hockey, muziekles, ‘vrijetijds’activiteiten die bijdragen aan de vaardigheden van hun kind. Maar voor kinderen is het daarnaast ook belangrijk om echt vrij te zijn en te ontdekken wat zij leuk vinden en waar zij goed in zijn. Uit het onderzoek blijkt dat 35 procent van de kinderen volledig zelf mogen weten wat zij doen qua activiteiten of hobby. Een andere leuke uitkomst: ouders die zelf actief mee buiten gaan spelen en een balletje trappen hebben ook kinderen die zelf een stuk actiever zijn. Dat werkt stimulerend. Uit het onderzoek blijkt dat vaders sporten belangrijk vinden en moeders vooral waarde aan het sociale aspect. Meer info op: https://www.metronieuws.nl/lifestyle/2017/08/35-ouders-laat-kind-vrij-bij-keuzes-vrije-tijd

Tegenwoordig hebben kinderen minder interesse in buitenspelen en gaan ze liever gamen. In een eerdere column hebben wij aandacht besteed aan de landelijke richtlijnen voor beeldschermtijd en hoe hiermee om te gaan. Belangrijk is om kinderen te blijven stimuleren in het maken van een gezonde, bewuste keuze.

Schermen
Wat betreft het ‘schermen’ (tv kijken, computeren, gamen, op telefoon) van kinderen is het belangrijk om dit bespreekbaar te maken, wat kan wel en niet, hoe lang/vaak kan dit etc. Het hoort natuurlijk wel bij deze tijd want steeds meer zaken gaan online, kinderen houden contact, spreken elkaar of spelen samen via social media.  Maar waarom toch niet meer (buiten) spelen? Door buiten te spelen ontwikkelen kinderen hun fantasie en creativiteit, lekker doen wat ze zelf willen. Denk maar eens aan het bouwen van een eigen hut: een eigen paradijs met eigen regels. Leren wat ze zelf leuk vinden en waar ze goed in zijn. Daarnaast worden sociale vaardigheden versterkt door het omgaan met andere kinderen, afspreken, het samen maken van regels of bedenken van ideeën enzovoort.

SportMix
Een van de vrijetijdsbestedingen in gemeente Velsen is de naschoolse SportMix. Wij organiseren op verschillende dagen, locaties en tijden een naschools sportmoment in samenwerking met sportverenigingen. Zo kunnen kinderen lekker bewegen en/of kan er goedkoop kennis gemaakt worden met nieuwe sporten.

Kijk voor meer info op http://sportloketvelsen.nl/aanbod-sportmix-

Sporten in de meivakantie? Doe mee aan ons Mega Sportmix, met onder andere workshops freerunning en ponyrijden. Inschrijven via: https://www.sportpas.nl/velsen/velsenjeugd/overzicht-aanbod/zoeken/mega?mode=grid

Lees alle columns van de buurtsportcoaches van gemeente Velsen op velsen.nieuws.nl