Recent onderzoek laat een dalende trend zien in de motorische fitheid van kinderen in het basisonderwijs: de motorische vaardigheden van kinderen van 10 tot 12 jaar gaan sterk achteruit, omdat zij steeds minder bewegen en het is van belang om dit probleem al op jonge leeftijd aan te pakken. De MQ-scan is een screeningstool om deze motorische vaardigheden in kaart te brengen. Inzicht maakt het mogelijk om vroegtijdig bij te sturen of in te grijpen en zodoende helpt de MQ-scan de motoriek van kinderen te verbeteren. Daarnaast helpt het de bewustwording hierover bij ouders en vakleerkrachten te vergroten.

In de gemeente Velsen is er vanuit het lokale Sport- en Preventieakkoord budget vrijgemaakt om de MQ-scan gemeentebreed uit te rollen. “Zes basisscholen uit de omgeving zijn daardoor dit schooljaar begonnen met screenen, vijf deden al mee en gaan ook dit jaar weer door”, zegt Tessa van der Zee, buurtsportcoach van Stichting SportSupport Kennemerland. Zij is samen met Jerry van Akkeren aanjager van de MQ-scan in Velsen.

Screening

De scan meet verschillende basisvaardigheden, zoals balanceren, klimmen, rollen, op handen en voeten lopen, hinkelen. Tessa: “Wijst de uitslag op een mogelijke motorische achterstand? Dan verwijzen we door naar kinderfysiotherapie voor verder onderzoek – in nauw overleg met de vakleerkracht. Voor kinderen met een score net onder het gemiddelde is er extra beweegaanbod beschikbaar.” Dat extra beweegaanbod wordt gefinancierd vanuit het Sport- en Preventieakkoord Velsen en verzorgd door de buurtsportcoaches van SportSupport. Tien weken lang, één keer per week na schooltijd, op locaties in IJmuiden, Velsen-Noord en Santpoort-Driehuis. “In kleine groepjes oefenen we met specifieke aandacht de basisvaardigheden”, aldus Tessa. “Maar wel in spelvorm, zodat de kids vooral ook veel plezier hebben!” Helaas is het extra aanbod vanwege de coronamaatregelen dit schooljaar nog niet van start gegaan.

Bewustwording

Hoewel de MQ-screening geldt voor alle basisschoolleeftijden, is het extra beweegaanbod alleen bedoeld voor de groepen 1 tot en met 4. “Juist op die jonge leeftijd is het belangrijk om vroeg in te grijpen”, benadrukt Tessa. “Zijn er ondergemiddelde scores bij de oudere kinderen, dan vragen we de gymdocent om in gesprek te gaan met die leerlingen en hun ouders. Met het doel om bewustwording te creëren over het belang van blijven sporten en bewegen.”

Bewustwording ontstaat er bovendien bij de vakleerkracht zelf. Tessa: “Dankzij de MQ-scan denken zij meer na over hun aandeel in het ontwikkelingsproces van de leerlingen. Gelukkig! Want vaak worden de extreme achterstanden er altijd wel uitgepikt, maar met de overige kinderen wordt meestal niet zo veel gedaan. Terwijl ook zij het hard nodig hebben. Wij bieden de contacten met kinderfysio’s uit de buurt en stimuleren daarbij het gesprek tussen de kinderen, de ouders en de docenten.”