Het Haarlemse sportakkoord is geaccordeerd door de Vereniging Sport & Gemeenten. De energie die binnen en buiten de sportsector is ontstaan om alle Haarlemmers blijvend te laten deelnemen aan sport en bewegen op een plezierige, veilige en door henzelf gekozen wijze kan hiermee concreet handen en voeten gegeven worden.

Vanuit de brede werkgroep is een kerngroep aan het werk gezet om nadere invulling te geven aan het sportakkoord en de initiatiefnemers voor deelprojecten te informeren hoe zij aan de slag kunnen. Enkele deelprojecten starten op korte termijn. Een van deze projecten is een samenwerking van meerdere sportverenigingen om het pedagogisch klimaat bij de verenigingen te verbeteren. Een ander deelproject is om sport & bewegen voor alle inwoners, ongeacht geaardheid, beperkingen of afkomst, bereikbaar te maken. Andere plannen dienen nog nader uitgewerkt te worden, zoals het multifunctioneel inzetbaar maken van (sport)accommodaties.

Er is nog ruimte voor nieuwe projecten!
In het Haarlems Sportakkoord is een aantal projecten opgenomen. Maar er is nog ruimte voor nieuwe projecten. Er is een innovatiebudget voor de uitvoering van nieuwe initiatieven gedurende de looptijd van de regeling. Voorstellen kunnen in 2020 nog ingediend worden. Nieuwe organisaties kunnen ook aansluiten op projecten die al genoemd staan in het sportakkoord.

Meer informatie
Meer informatie staat op sportsupport.nl/sportakkoord. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de kerngroep via sportakkoord@sportsupport.nl.