Buurtsportcoaches zijn sociale, energieke personen! “Omdat door het hele land de functie anders wordt ingevuld is de rol per buurtsportcoach erg verschillend”, begint Bas de Wit, senior manager sport & bewegen bij SportSupport zijn verhaal. “Bij SportSupport is een buurtsportcoach een sportprofessional die wijkgericht actief is, die sport en bewegen versterkt, faciliteert, verbindt, organiseert en uitvoert. Een erg brede en afwisselende job.”

Bas vervolgt zijn verhaal: “De buurtsportcoaches zijn eigenlijk ‘Haarlemmerolie’ die letterlijk en figuurlijk de wijk in beweging krijgen. Ze vertalen het sport- en beweegbeleid naar de wijk en verbinden het aan maatschappelijke vraagstukken. Ze weten wat werkt en wat wensen en behoeften zijn. Buurtbewoners kennen de buurtsportcoaches vaak bij naam. Door de jeugd worden ze op handen gedragen en soms kijken ze best wel op tegen die stoere sportjuf of -meester.” De buurtsportcoach heeft hiermee een voorbeeldfunctie en ook een signaalfunctie. Door het contact met de andere partners in de wijk zoals Streetcornerwork en andere (maatschappelijke) partners kan er effectief teruggekoppeld worden. Het doel is om door verbinding een structureel aanbod te creëren in een wijk en daardoor zoveel mogelijk inwoners gezond te activeren.

Belang van sport en bewegen
De buurtsportcoaches dragen het belang van sporten en bewegen uit bij de inwoners maar ook andere partijen zoals welzijnsorganisaties, politie, kinderopvang, scholen, zorginstellingen, noem maar op. Ze ondersteunen sportverenigingen, zijn zichtbaar in de wijk en geven sportlessen op pleintjes. Geven advies aan scholen hoe ze meer en beter beweegmomenten in en om school kunnen aanbieden bijvoorbeeld door middel van een tussenschoolse sport opvang of een Daily Mile invoeren. Daarnaast zorgen zij bijvoorbeeld voor ontmoeting met beweegactiviteiten of vullen zorg- en behandeltrajecten aan met sport- en beweegactiviteiten “Soms nemen ze inwoners letterlijk mee aan de hand naar een sportaanbieder voor een kennismaking. Dit is fijn voor mensen die de weg echt niet kennen, niet weten welk sportaanbod er in de wijk is of een hoge drempel ervaren. De buurtsportcoach kent de lokale sportaanbieders en kan zo heel laagdrempelig helpen en de juiste lijntjes leggen. Ook weten ze de weg te bewandelen voor bepaalde fondsen zoals het Jeugdfonds Sport en Cultuur of Sportfonds 50+.

Wijkgericht maatwerk
De meerwaarde zit hem altijd in het maatwerk. Een gemeente kan een buurtsportcoach inzetten zoals het als beste past binnen het sport- en beweegbeleid. Bas: “Je hebt buurtsportcoaches die sportgericht werken, bijvoorbeeld waar de focus ligt op alleen voetbal of tennis. Maar je kan ze ook wijkgericht inzetten. Dat is wat we in ons werkgebied doen, wat heel effectief werkt. De handelingsvrijheid vinden de buurtsportcoaches het belangrijkste aspect van hun werk, zodat zij kunnen inspelen op de behoeften. Zij zijn de schakel tussen beleid en praktijk. Omdat wij inmiddels al 10 jaar de buurtsportcoaches in dienst hebben, is er bij SportSupport veel kennis en kunde in huis. Deze ruime ervaring delen wij met andere buurtsportcoaches in en buiten de regio door middel van trainingen en intervisie. Een van deze trainingen hebben wij zelf ontwikkeld en ik ben er best trots op dat deze zeer positief ontvangen wordt door alle buurtsportcoaches.”

Herkenbare sportprofessionals
SportSupport heeft voor meerdere gemeenten de buurtsportcoaches in dienst. Bij gemeente Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hillegom en Velsen werken ze inmiddels al meerdere jaren met de buurtsportcoach en dat bevalt goed. “Gemeenten vinden het fijn dat er herkenbare sportprofessionals aan het werk zijn die goede resultaten leveren. Uit landelijk onderzoek blijkt dat de gemeenten niet meer zonder buurtsportcoaches kunnen en willen. Ook bij het landelijke onderzoek over het werk van de buurtsportcoach komt onze regio heel goed naar voren. Dat is een prettige bevestiging van dat we goed bezig zijn.”