Zoals jullie wellicht in het nieuws hebben gezien/gehoord is deze week landelijk besloten om de Koningsspelen dit jaar niet door te laten gaan. Het besluit om dit jaar de Koningsspelen niet door te laten gaan is genomen in overleg met de ministeries van VWS en OC&W. “Natuurlijk vinden we het ontzettend jammer, maar de volksgezondheid gaat boven alles. Voor alle scholen, sportorganisaties, gemeenten en vrijwilligers die reeds gestart waren met de organisatie van de Koningsspelen: heel veel dank voor jullie inzet. Dat waarderen wij enorm,” aldus initiatiefnemer Richard Krajicek.

Wij als lokale organisatie vinden het gepast om gehoor te geven aan het advies van de overkoepelende organisatie en zullen al onze activiteiten tijdens de koningsspelen ook afgelasten. Naast de landelijke afwegingen spelen er ook lokale, organisatorische afweging. De landelijke maatregelen hebben veel sectoren stilgelegd, sectoren met wie wij de Koningsspelen organiseren zoals scholen (PO, VO, MBO en HBO), sportverenigingen en accommodatiebeheerders. Tevens speelt de onzekerheid mee of en zo ja hoe het land na 6 april weer opgestart kan worden. Deze omstandigheden maken dat het organiseren van de Koningsspelen 2020 niet haalbaar is.

Wij gaan er van uit de traditie in 2021 weer voort te kunnen zetten!