Vrijdag 12 juni is voor het gemeentehuis Hillegom het leefstijlakkoord Healthy Hillegom gelanceerd. Aangejaagd vanuit de regeling Lokale Sportakkoorden hebben de strategische partners The Pando Netwerk, Welzijnskompas, gemeente Hillegom en SportSupport / team Hillegom in Beweging het leefstijlakkoord gesloten. Speciale gast bij het ondertekenen van het leefstijlakkoord was Staatssecretaris Blokhuis (ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De partners presenteerden tijdens zijn bezoek enkele initiatieven.

Healthy Hillegom is een gezondheidsbeweging die de Hillegommers inspireert, motiveert en activeert richting een gezonde leefstijl. Onze ambitie is om de gezonde keuze de makkelijke en meest zichtbare keuze te maken voor alle Hillegommers. Om iedereen te inspireren, motiveren en activeren richting de gezonde keuze werken we samen met inwoners, scholen, supermarkten, horeca, sport- en beweegaanbieders, ondernemers en het medisch- en sociaal domein. Gezamenlijk bouwen we aan een sterk partnernetwerk dat zich inzet om de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken. We brengen alle initiatieven en activiteiten samen onder de gezondheidsbeweging Healthy Hillegom zodat zichtbaarheid, bereik en impact optimaal worden benut. De gezondheidsbeweging zal worden opgebouwd rond zes thema’s:

  • Eet natuurlijk
  • Blijven bewegen
  • Hard werken, hard ontspannen
  • Bruisende connecties & zingeving
  • Financieel fit
  • Gezonde leefomgeving

SportSupport / team Hillegom in Beweging verbindt het sport- en beweegbeleid aan het leefstijlakkoord. Onder andere door inwoners te faciliteren in het voldoen aan de beweegrichtlijnen, verwoord in de deelakkoorden ‘Masterplan Sport, Bewegen en Onderwijs’ en ‘Beweegvisie Volwassenen’. De ambities van het leefstijlakkoord vertalen wij ook naar de sport- en beweegsector, bijvoorbeeld door verenigingen te adviseren en ondersteunen in het realiseren van de gezonde kantine.

Meer foto’s staan op https://www.hillegomonline.nl/2020/06/13/staatssecretaris-blokhuis-bezoekt-hillegom/